Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 22 april 2003

Sammanträde den 22 april 2003

Dag:
Tisdag den 22 april 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 4 tr, Trekronan

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om sars-smittan (muntligt)
 3. 3.
  Verksamhetsrapport för mars 2003 (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 4.
  Budget 2003 anpassad till ny beställarorganisation och åtgärder för ekonomisk balans 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 2. 5.
 3. 6.
  Vårdavtal med Folktandvården Stockholms län AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Underbilagor

 4. 7.
  Beredningarnas medverkan i budgetprocessen

   

  Tjänsteutlåtande  

 5. 8.
  Förslag till rehabiliteringsgaranti i Stockholms län - gemensamt åtagande mellan Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 9.
  Upphandling av ryggcentra - kravspecifikation och anbudsförfrågan (begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande     

  Bilaga 1  Bilaga 1:1  Bilaga 1:2 Bilaga 2  
       

 7. 10.
  Närsjukvårdsutredningen, fastställande av direktiv

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 11.
  Strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom SLL

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 12.
  Hälso- och sjukvårdsinsatser för hemlösa med missbruk, psykisk och/eller fysisk sjukdom

   

  Tjänsteutlåtande  

 10. 13.
  Förslag till disposition av medel ur folkhälsoanslaget 2003 (återremitterades 2003-03-18)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 11. 14.
  Fördelning av 2003 år statsbidrag till hiv/aids-förebyggande verksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 12. 15.
  Direktiv till översyn av nya riktlinjer för folkhälsoanslaget 2004

   

  Tjänsteutlåtande

 13. 16.
  Yttrande över motioner av dels Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) om en strålbehandlingsklinik på Danderyds sjukhus och dels Birgitta Rydberg m fl (fp) om en ny strålbehandlingsklinik

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Anmälningsärenden

 1. 17.
  Helhetsbild av aktuell avtalssituation för 2003

   

  Anmälan

 2. 18.
  Pågående aktiviteter med utgångspunkt från landstingsfullmäktiges budgetbeslut och beställarplan och budget för 2003

   

  Anmälan

  Bilaga Underbilaga

 3. 19.
  Lägesrapport om tillgängligheten i den specialiserade ätstörningsvården

   

  Anmälan 

Övrigt

 1. 20.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 21.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet