Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 21 januari 2003

Sammanträde den 21 januari 2003

Dag:
Tisdag den 21 januari 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 4 tr, Trekronan

Innehåll

Dagordning
Information
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande
 2. 2.
  Val av sekreterare och justerare av protokollet samt tid för protokolljustering

Information

 1. 3.
  Inför en ny mandatperiod - mål, organisation och arbetsformer (muntligt)
 2. 4.
  Utvecklingen av den nya tjänstemannaorganisationen och plan för det fortsatta arbetet (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 5.
  Justeringar av FoUU-anslag m m samt justerade ersättningsnivåer i primärvården för verksamhetsåret 2003

   

  Tjänsteutlåtande 

 2. 6.
  Tillförordnande av biträdande smittskyddsläkare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 3. 7.
  Förslag till sammanträdestider under 2003 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Verksamhetsrapport för december 2002 (muntligt)
 2. 9.
  Anmälan av vissa val som är aktuella att förrättas av hälso- och sjukvårdsutskottet vid utskottets sammanträde i februari

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 10.
  Sjukvårdsdirektören informerar (muntligt)
 2. 11.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet