Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 juni 2006

Sammanträde den 20 juni 2006

Dag:
Tisdag den 20 juni 2006
Tid:
14:30 - 23:30
Tisdagen den 20 juni 2006.
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Mälarsalen.

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdavtal m m
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tillägg till dagordningen

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Månadsbokslut t o m maj och prognos för år 2006 (muntligt)
 3. 3.
  Information om Nationell IT-strategi för hälso- och sjukvården (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 4.
  Plan för utveckling av den neuropsykiatriska verksamheten inom Stockholms läns landsting (utsändes senare)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Tillägg

  Bilaga 2 Tillägg

  Bilaga 3

 2. 5.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 3. 6.
  Förslag att bilda samordningsförbund för rehabilitering i Haninge respektive i Huddinge

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

  Bilaga 6

   

 4. 7.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 5. 8.
  Utveckling av Hälsocentraler i Stockholms län (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

 6. 9.
  Projektdirektiv för projektet Guide för äldre - en hänvisningsfunktion (Äldre lots) (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 10.
  Studie av attityder till MPR-vaccinering av barn i Rinkeby

   

  Tjänsteutlåtande

 8. 11.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om vård till ungdomar som inte är folkbokförda i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 12.
  Besvarande av skrivelse från Pia Lidwall (kd) om syrgas på kommunala äldreboenden

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Vårdavtal m m

 1. 13.
  Sjukvårdsinsatser i samband med sjöräddning

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 14.
  Uppdragsbeskrivning avseende avancerad hemsjukvård för barn

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1.1

  Tillägg 1 Tillägg 1.1

   

   

   

 3. 15.
  Förslag att upphandla kognitiv beteendeterapi för barn med autism

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Tillägg

 4. 16.
  Avtal om geriatrisk vård för befolkningen i delar av Hägersten och Älvsjö

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 17.
  Avtal med Maria Ungdom

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    Tillägg

 6. 18.
  Avtal om geriatrisk vård med geriatriska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2 Bilaga 2.1 Bilaga 2.2.1 Bilaga 2.2.2 Bilaga 2.3

  Bilaga 3

 7. 19.
  Avtal om mödra- och barnhälsovård för invånarna i Hovsjö, Tveta, Västergård och Saltskogen i Södertälje kommun (utsändes senare

   

  Tjänsteutlåtande

 8. 20.
  Avtal om husläkarverksamhet, basal hemsjukvård, psykosociala insatser och barnhälsovård för invånarna i Tungelsta, Haninge kommun (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg 1

  Tillägg 2

Anmälningsärenden

 1. 21.
  Anmälan av lägesrapport, Akutmottagning för våldtagna kvinnor (AVK) vid Södersjukhuset

   

  Anmälan

  Bilaga

 2. 22.
  Årsrapport över arbetet med Handlingsprogrammet mot övervikt och fetma

   

  Anmälan

  Bilaga

 3. 23.
  Dokumentation av seminarium gällande ohälsa av dentala material

   

  Anmälan

  Bilaga

 4. 24.
  Pågående arbete för att förbättra vården av de äldre multisjuka (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

 5. 25.
  Rapport från studiebesök i Köpenhamn - Medicinsk programberedning 2 (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

 6. 26.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt.)
 7. 27.
  Återrapportering - utveckling inom psykiatriska kliniken Sydväst

   

  Anmälan

  Tillägg

 8. 28.
  Våldsutsatta barn - anmälan av uttalande från Medicinsk programberedning 2 (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

 9. 29.
  Övriga anmälningar

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 30.
  Beställardirektören informerar
 2. 31.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 32.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av konduktiv pedagogik för barn och ungdomar med Cerebral Pares (begränsad utsändning)
 2. 33.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av fotsjukvård i kommunerna Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker (begränsad utsändning)
 3. 34.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av läkarinsatser i kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre inom Stockholms stad och i Ekerö kommun (begränsad utsändning)

Tillägg till dagordningen

 1. 35.
 2. 36.
  Strategi för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landsting samt prioriterade områden 2007

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 37.
  Utvidgat akut omhändertagande på Lidingö

   

  Tjänsteutlåtande

 4. 38.
  Slutrapport från projektet Geriatrikens roll i samspelet mellan den lokala hälso- och sjukvården och akutsjukhusen

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

 5. 39.
  Yttrande över motion av Aram El Khoury (kd) om att inrätta ett kunskapscentrum för psykisk sjukdom i samband med barnafödande

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 40.
  Beställning av ytterligare insatser med anledning av vårdgarantin

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.