Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 2 maj 2006

Sammanträde den 2 maj 2006

Dag:
Tisdag den 02 maj 2006
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Landstingshuset, Mälarsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdavtal m m
Förslag till yttranden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tillägg till dagordningen

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om Patientnämndens verksamhet

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut t o m mars och prognos för 2006 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 4.
  Uppdatering av Stockholms läns landstings alkohol- och drogpolitiska program från 1999 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 3. 5.
  Grundavtal mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Nynäshamns kommun om samarbete och samverkan (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 4. 6.
  Grundavtal mellan Stockholms läns landsting och Haninge kommun om hälsofrågor (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 5. 7.
  Besvarande av skrivelse från Pia Lidwall (kd) om de egentliga effekterna av remisskravet på sjukgymnastik

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Vårdavtal m m

 1. 8.
  Vårdavtal mellan Beställare Vård och Folktandvården Stockholms län AB respektive Karolinska Institutet Institutionen för odontologi

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Underbilagor

  Bilaga 2 Underbilagor

  Bilaga 3

 2. 9.
  Avtal om tjänster inom klinisk fysiologi och neurofysiologi för primärvård, geriatrik, psykiatri och privata specialistläkare m fl - förslag om förlängning för 2007

   

  Tjänsterutlåtande

 3. 10.
  Förslag att upphandla logopediska behandlingar för invånarna i Stockholms län (utsändes senare)

   

  Tjänsterutlåtande

 4. 11.
  Avtal om länsgemensam beroendevård i öppen och slutenvård vid Maria Beroendecentrum

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga

 5. 12.
  Avtal om närakuter på Södermalm och i Farsta (utsändes senare)

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 6. 13.
  Avtal om mödra- och barnhälsovård i Hovsjö, Södertälje kommun (ärendet utgår)
 7. 14.
  Förslag att upphandla sjukgymnastikverksamhet i öppen vård i kommundelen Ösmo i Nynäshamns kommun

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga

Förslag till yttranden

 1. 15.
  Yttrande över Socialstyrelsens skrivelse Lex Maria - Nytt system i patientsäkerhetens intresse (utsändes senare)

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga

 2. 16.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport Beredningar - spelar roll? En uppföljning av sjukvårdens beredningars roll i styrningen av sjukvården (utsändes senare)

   

  Tjänsterutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 17.
  Rapport om utvecklingen av vårdstrukturen vid psykiatriska kliniken vid Södertälje sjukhus (ärendet utgår)
 2. 18.
  Komplettering av tidigare beslut om avtal med Handens och Dalarö vårdcentraler

   

  Anmälan

 3. 19.
  Utvecklingen av närsjukvården i Vällingby

   

  Anmälan

 4. 20.
  Antagna leverantörer för att säkerställa vårdgarantin

   

  Anmälan

 5. 21.
  Lägesrapport - sjuksköterskeledda specialistmottagningar inom SLL (ärendet utgår)
 6. 22.
  Övriga anmälningar (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 23.
  Beställardirektören informerar
 2. 24.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 25.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av konsultuppdrag inom ortodonti/tandreglering (begränsad utsändning)
 2. 26.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av psykiatrisk specialistvård för flyktingar med tortyrskador (utsändes senare med begränsad utsändning)
 3. 27.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av paramedicinsk verksamhet - primärvårdsrehabilitering för befolkningen i stadsdelen Hässelby-Vällingby (utsändes senare med begränsad utsändning)
 4. 28.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av mobila jourläkarinsatser för invånarna i Stockholms stad och på Ekerö (begränsad utsändning)

Tillägg till dagordningen

 1. 29.
  Grundavtal mellan Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun gällande samverkan

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 30.
  Förlängning av avropsavtal 2007 för Vårdguiden på telefon samt beslut om att ansluta Vårdguidens sjukvårdsrådgivning till den nationella sjukvårdsrådgivningstjänsten Vårdråd på telefon - 1177

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet