Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 17 juni 2003

Sammanträde den 17 juni 2003

Dag:
Tisdag den 17 juni 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Tilläggsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare samt tid för protokolljustering
 2. 2.
  Verksamhetsrapport för maj 2003

Beslutsärenden

 1. 3.
  Vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Förändring av nationell valmöjlighet mm vid assisterad befruktning

   

  Tjänsteutlåtande 

 3. 5.
  Ändrad ersättningsnivå avseende ambulansavtal att gälla fr o m 2003-02-01

   

  Tjänsteutlåtande 

 4. 6.
  Organisation och principer för styrning av kunskapscentra

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 7.
  Besparingar inom hjälpmedelsområdet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Komplettering

 6. 8.
  Överenskommelse med Stockholms Produktionsområde om geriatrisk vård för befolkningen inom tidigare Södra Stockholmssjukvårdsområde

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 9.
  Vårdöverenskommelse med Beroendecentrum Stockholm (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 8. 10.
  Riktlinjer för ersättning från landstinget för hemförlossning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 9. 11.
  Landstingets avgifter för vuxentandvård (ärendet utgår)
 10. 12.
  Upphandling av logopediska behandlingar - godkännande av kravspecifikation (begränsad utsändning)
 11. 13.
  Upphandling av tjänster inom klinisk fysiologi och neurofysiologi - anbudsförfrågan (begränsad utsändning)
 12. 14.
  Yttrande över revisionsrapporten samverkan inom vård och omsorg för äldre i Täby

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 13. 15.
  Yttrande över motion från Marie-Louise Sellin (s) om primärvårdens tillgänglighet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 14. 16.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utveckling av närsjukvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 15. 17.
  Yttrande över motion av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt av Christer Wennerholm m fl (m) angående europeisk vårdgaranti

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 16. 18.
  Yttrande över motion av Andres Käärik m fl (fp) om information om gratis influensa- och pneumokockvaccinering för äldre

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 17. 19.
  Yttrande över motion av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 18. 20.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utbyggnad av den avancerade hemsjukvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 19. 21.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till minneshandikappade genom ett fördubblat antal demensutredningar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 20. 22.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 23.
  Utveckling av ersättningssystemen inom psykiatrin - lägesrapport

   

  Anmälan

  Bilaga

 2. 24.
  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Stockholms allmänna försäkringskassa beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 25.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 26.
  Övriga frågor

Tilläggsärenden

 1. 27.
  Verksamheten vid Blackebergs vårdcentral

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 28.
  Överlåtelse av vårdavtal avseende Munkbrons Mödravård (begränsad utsändning)
 3. 29.
  Samverkansöverenskommelse mellan Nacka kommun och Stockholms läns landsting rörande barn och ungdomar som behöver särkilt stöd

   

  Anmälan

  Bilaga

 4. 30.
  Vårdöverenskommelse mellan Beställarkontor Vård och Psykiatriska kliniken, Södertälje sjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 31.
  Vårdavtal avseende geriatrisk vård vid Huddinge universitetssjukhus AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 32.
  Förordnande av bitr smittskyddsläkare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokolletf rån mötet