Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 februari 2006

Sammanträde den 16 februari 2006

Dag:
Torsdag den 16 februari 2006
Tid:
10:00 - 23:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Mälarsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdavtal med vårdgivare
Yttrande över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tillägg

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Lägesrapport avseende situationen vid Karolinska Universitetssjukhuset (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 3.
 2. 4.
  Uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av närakuter i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg

 3. 5.
  Fastställande av de geografiska sjukvårdsberedningarnas aktivitetsplaner (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

  Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9

  Tillägg till bilaga 8

 4. 6.
  Fastställande av de medicinska programberedningarnas aktivitetsplaner (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

 5. 7.
  Regional utvecklingsplan för cancervården i Stockholms län år 2006-2007 (ett tjänsteutlåtande i ärendet utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg

 6. 8.
  Komplettering av vårdgarantins omfattning

   

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Förstärkning av folkhälsoanslaget och tilldelning av medel för projekt

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 10.
  Försöksverksamhet med hälsosamtal för äldre (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 9. 11.
  Besvarande av skrivelse från m, fp och kd om fastställande av handlingsprogram för hälsosamtal för äldre

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 12.
  Besvarande av skrivelse från s, v och mp om att ersättningssystemet för primärvården ska fortsätta utvecklas

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 11. 13.
  Deltagande i konferens - 11th European Forum on Quality Improvement in Health Care

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Vårdavtal med vårdgivare

 1. 14.
  Avtal om tjänster inom medicinsk radiologi för primärvård, geriatrik, psykiatri och privata specialistläkare m fl - förslag om förlängning för 2007

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 15.
  Avtal med Vibblaby husläkarmottagning avseende husläkar- och hemsjukvårdsverksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

 3. 16.
  Förslag att upphandla barnhälsovård inom delar av Närsjukvård Stockholm och Norra länet (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

 4. 17.
  Avtal om länsgemensam barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 5. 18.
  Förslag att upphandla paramedicinsk verksamhet inom primärvården i Upplands Väsby och Sollentuna Kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg

 6. 19.
  Avtal med Danderydsgeriatriken och Jakobsbergsgeriatriken (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg 1

  Tillägg 2

   

 7. 20.
  Förslag att utarbeta förfrågningsunderlag för intensivträning med metoden konduktiv pedagogik för barn och ungdomar med cerebral pares (cp)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 21.
  Avtal om hemsjukvård och rehabilitering med Hemsjukvården Högalid

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 22.
  Förslag att utarbeta förfrågningsunderlag avseende palliativ vård (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 23.
  Förslag att utarbeta förfrågningsunderlag för barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet inom Östermalms stadsdel (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg

 11. 24.
  Avtal om länsgemensam beroendevård i öppen och slutenvård vid Beroendecentrum Stockholm (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 12. 25.
  Avtal med Värmdö primärvård (ärendet utgår)
 13. 26.
  Avtal med Psykiatriska kliniken i Sydöst (ärendet utgår)
 14. 27.
  Avtal med Tungelsta Husläkarteam KB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Yttrande över motioner m m

 1. 28.
  Yttrande över revisionsrapporten Samverkan kring vård/omvårdnad av tyngre missbrukare i Kista, Vantör, Botkyrka, Järfälla och Österåker

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 29.
  (Inget ärende handläggs under denna punkt)

Anmälningsärenden

 1. 30.
  Kontrollplan för Beställare Vård

   

  Anmälan

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 2. 31.
  Rapport om vårdgarantiläget (utsändes senare)

   

  Anmälan

  Bilaga

 3. 32.
  Anmälan av en rapport om närsjukvårdens utveckling i Stockholms län åren 2004-2005

   

  Anmälan

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Tillägg

Övrigt

 1. 33.
  Beställardirektören informerar
 2. 34.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 35.
  Antagande av leverantör - avtal om särskilda primärvårdsinsatser för äldre i Hässelby (utsändes senare med begränsad utsändning)

Tillägg

 1. 36.
  Tillfälliga avtal avseende geriatrisk vård i västra Stockholm respektive avancerad sjukvård i hemmet i Norrtälje

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

 2. 37.
  Lägesrapport från förbättringsarbetet Kallhälls vårdcentral (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 38.
  Besvarande av skrivelse från m, fp och kd med förslag att upphandla verksamheterna vid vårdcentralerna i Kallhäll och Kungsängen (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet