Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 15 juni 2004

Sammanträde den 15 juni 2004

Dag:
Tisdag den 15 juni 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om planeringen inför sommaren (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per 31 maj och prognos för 2004 (muntligt)
 2. 4.
  Förslag till övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i SLL (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 3. 5.
  Ersättningsmodell för husläkarmottagningar 2005 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande 

 4. 6.
  Utökad förlossningsverksamhet vid Södersjukhuset (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande   

 5. 7.
  Tillämpning av lagen om läkarvårdsersättning vid vissa gynekologiska hälsokontroller

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga       

 6. 8.
  Vårdkedjor med vårdgivarval, justering av tidplan

   

  Tjänsteutlåtande    

 7. 9.
  Redovisning och prioritering av direktivunderlag från de medicinska programberedningarna (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande  

 8. 10.
  Projekt angående komplementär-/alternativmedicinska frågor i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga     

 9. 11.
  Ny vårdgaranti 2005 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande  

 10. 12.
  Vårdplatser för hemlösa och samfinansiering mellan landstinget och Stockholms stad

   

  Tjänsteutlåtande  

 11. 13.
  Samverkansöverenskommelse mellan Upplands Väsby kommun, Stockholms läns landsting/Beställarkontor Vård och Beroendecentrum Stockholm angående beroendevård för vuxna och ungdomar i Upplands Väsby kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 12. 14.
  Mål och riktlinjer för lokalt folkhälsoarbete i Järfälla 2004–2006

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2  

 13. 15.
  Samverksansöverenskommelser gällande Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd (BUS) mellan Stockholms läns landsting och Värmdö, Tyresö, Haninge respektive Nynäshamns kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

 14. 16.
  Samarbetsavtal om folkhälsoarbete i Tyresö kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg

   

 15. 17.
  Samarbetsavtal om folkhälsoarbete 2004-2005 med Södertälje

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

 16. 18.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om förslag om utveckling av vårdkedjan för ryggmärgsskadade

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 17. 19.
  Besvarande av skrivelse från Christer G Wennerholm (m) om situationen inom barnsjukvården (bordlades 2004-05-25)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 20.
  Vårdavtal avseende ”MOTVIKT” vid Danderyds sjukhus AB

   

  Tjänsteutlåtande  

 2. 21.
  Vårdavtal om geriatrisk vård inom Beställaravdelning Stockholm

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg 1 Tillägg 2

 3. 22.
  Förlängning av avtal med TIPO Sverige AB om kognitiv beteendeterapi till barn med autism

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 4. 23.
  Vårdavtal med Mama Mia AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 5. 24.
  Förnyat avtal med allmänmedicinsk läkarvård och sjukgymnastiskt vårdavtal med Ryggakuten AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 6. 25.
  Upphörande av vårdavtal med privata specialister, sjukgymnastikverksamhet, Hedman & Malmén AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    

 7. 26.
  Vårdavtal avseende privat sjukgymnastikverksamhet med Greencross AB (Sergel Rehab)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    

 8. 27.
  Vårdavtal om sjukgymnastik med Brommaplans Fysioterapi Sjukgymnastik AB och med Tensta sjukgymnastikinstitut HB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    

 9. 28.
  Förlängning av vårdavtal om husläkarmottagningar och sjukgymnastik i södra länet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 10. 29.
  Lokal integrerad beroendemottagning för vuxna i Värmdö kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Tillägg  

 11. 30.
  Vårdöverenskommelse om barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård mellan Beställarkontor Vård och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) år 2004-2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 12. 31.
  Upphandling av rehabiliteringstjänster - antagande av entreprenörer (utsändes senare med begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 13. 32.
  Upphandling av ryggkirurgi - antagande av entreprenörer (utsändes senare med begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 14. 33.
  Upphandling av ambulanssjukvårdstjänst - antagande av leverantörer (begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

 15. 34.
  Överenskommelse med SOS-Alarm Sverige AB gällande förlängning av avtal om prioriterings- och dirigeringstjänst avseende ambulanssjukvårdens resurser (begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande  

Yttranden över motioner m m

 1. 35.
  Yttrande över motion av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdomars depressionstillstånd

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

 2. 36.
  Yttrande över motion Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av patienter inom psykiatrin

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 3. 37.
  Yttrande över motion Birgitta Rydberg m fl (fp) om överföringsteam efter rättspsykiatrisk vård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga     

Anmälningsärenden

 1. 38.
  Redovisning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet under våren 2004

   

  Anmälan  

 2. 39.
  Revidering av instruktioner och mallar till de lokala budgetunderlagen

   

  Anmälan

  Bilaga  

Övrigt

 1. 40.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 41.
  Övriga frågor
 3. 42.
  Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 15-17 september i Lillehammer

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet