Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 25 januari 2005

Sammanträde den 25 januari 2005

Dag:
Tisdag den 25 januari 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om landstingets insatser med anledning av Asienkatastrofen (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 3.
 2. 4.
 3. 5.
  Principer för utvecklingen av mödrahälsovårdens struktur

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 6.
  Uppföljningsplaner i primärvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 5. 7.
  Förslag till beslut om sommarhelikopter år 2005

   

  Tjänsteutlåtande

 6. 8.
  Uppdragsbeskrivning för läkarinsatser i särskilt boende (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 7. 9.
  Telefontillgänglighet vid husläkarmottagningar (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 10.
  Samverkan med Stockholms stad (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 11.
  Samverkansöverenskommelse om lokal BUS-samverkan i Österåkers kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 12.
  Vårdavtal med Hässelby/Vällingby stadsdelsförvaltning om hemsjukvård

   

  Tjänsteutlåtande

 11. 13.
  Förslag till förlängning av samverkansöverenskommelse mellan Nacka kommun och Stockholms läns landsting angående barn och ungdomar som behöver särskilt stöd (BUS)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 12. 14.
  Avtal mellan Tyresö kommun och Beställarkontor Vård att gemensamt beställa och finansiera en ungdomsmottagning i Tyresö

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 13. 15.
  Deltagande i the 10th European Forum on Quality Improvement in Health Care i London 13-15 april 2005

   

  Tjänsteutlåtande

   

 14. 16.
  Besvarande av skrivelse från Christer G Wennerholm m fl (m) om utökat uppdrag för Barnakuten, Danderyds sjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 15. 17.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om uppvaktning av riksdagen om hiv-anslaget

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 16. 18.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om medicinsk utbildning i medicin för personal vid Försäkringskassan

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 19.
  Vårdöverenskommelser om barnhabilitering, brännskadevård, Cochlea-implantat och långtidsintensivvårdsavdelning vid Karolinska universitetssjukhuset för år 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

 2. 20.
  Förlängning av tandregleringsavtal

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 21.
  Avtal med privata husläkarmottagningar inom det norra länet (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 22.
  Avtal om psykiatrisk och geriatrisk vård inom Beställaravdelning Söder

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 23.
  Förslag till upphandling av avancerad hemsjukvård, geriatrisk sluten och öppen vård, helhetsvård för äldre med särskilda behov och närakutsverksamhet i Norra länet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 24.
  Förslag till upphandling av geriatrisk sluten- och öppenvård samt avancerad hemsjukvård för befolkningen i Västerorts Närsjukvårdsområden

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 7. 25.
  Förslag till upphandling av geriatrisk sluten och öppenvård för befolkningen i Nacka/Värmdö kommuner samt avancerad hemsjukvård för del av Nacka/Värmdö kommuner

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 8. 26.
  Upphandling av läkarinsatser i särskilda boenden i norra delen av länet - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)
 9. 27.
  Upphandling av somatisk vård - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)
 10. 28.
  Upphandling av mammografiscreening - förslag till antagande av leverantörer (begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 29.
  Riktlinjer för SLLs varumärkesarbete - remissvar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Undebilaga

   

 2. 30.
  Yttrande över revisorernas projektrapport Väntetider till utredning och behandling inom SLL för personer med neuropsykiatriska problem – förstudie

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Anmälningsärenden

 1. 31.
  Redovisning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet hösten 2005 (utsändes senare)

   

  Anmälan

   

 2. 32.
  Anmälan av de medicinska programberedningarnas aktivitetsplaner

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Tillägg till bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 5

   

 3. 33.
  Övriga anmälningar

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 34.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 35.
  Skrivelse från utskottets ordförande om handlingsprogram för säker vård

   

  Skrivelse

   

 3. 36.
  Övriga frågor
 4. 37.
  Vårdavtal med Ersta diakonisällskap om korttidsplatser

   

  Tjänsteutlåtande

   

Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet