Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 november 2004

Sammanträde den 16 november 2004

Dag:
Tisdag den 16 november 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Månadsbokslut per september och prognos för 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning    
  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8   
     

 2. 3.
  Disposition av medel ur folkhälsoanslaget 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 4.
  Elektroniska tidskrifter och databaser för all hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting (”Eira-plus”)

   

  Tjänsteutlåtande

 4. 5.
  Avtal om samverkan avseende BUS med Salems och Södertälje kommuner

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 6.
  BUS politiska forum - fyllnadsval

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 7.
  Hemställan från Medicinsk programberedning 3 (MPB 3) att få göra studieresa till Danmark och Norge

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 8.
  Samverkansavtal om äldreforskning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 9.
  Beslut om upphandling av läkarinsatser i särskilt boende i de norra kommunerna (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 10.
  Vårdöverenskommelser med norra länets sektorspsykiatri samt Rättspsykiatriska sektionen inom Psykiatricentrum Karolinska för år 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5

 4. 11.
  Vårdavtal avseende privat sjukgymnastikverksamhet med Hälsopoolens Rehabklinik på Södermalm AB (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

 5. 12.
  Förlängning av avtal med Carema AB om drift av vårdcentralerna Lina Hage och Wasa (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 13.
  Upphandling av fotkirurgi - antagande av entreprenörer (begränsad utsändning

Yttranden över motioner m m

 1. 14.
  Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86) (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 15.
  Yttrande över skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om att förstärka cancervården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 16.
  Yttrande över motion av Sören Falk (s) om hälsokonsekvensbeskrivningar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 17.
  Yttrande över motion av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utvidgad förskrivningsrätt för distriktssköterskor

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 18.
  Yttrande över motion av Christer G Wennerholm m fl (m) om ranking inom sjukvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 19.
  Yttrande över motion av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid Stockholms lesbiska hälsomottagning (ärendet utgår)
 7. 20.
  Yttrande över motioner av dels Lena-Maj Anding m fl (mp) om policy för exponering av elektriska fält, dels Mikael Freimuth (m) om förbättrad vård för elöverkänsliga

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 8. 21.
  Yttrande över motion av Cecilia Carpelan m fl (fp) om vaccinationsfrekvensen för barn

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 22.
  Yttrande över motion av Pia Lidwall m fl (kd) om genusmedicinsk anpassning av läkemedelsanvändning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 23.
  Yttrande över motion av Stig Nyman m fl (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården av personer med demenssjukdom (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 24.
  Preventiva hembesök hos äldre i Danmark - rapport från ett studiebesök

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 25.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 26.
  Övriga frågor
 3. 27.
  Tillämpning av reglerna för remisskrav

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet