Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 19 oktober 2004

Sammanträde den 19 oktober 2004

Dag:
Tisdag den 19 oktober 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Uppdrag för basal hemsjukvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 3.
  Uppdrag och utbud av Barn och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP) år 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1A Bilaga 1B Bilaga 2

  Skrivelser

 3. 4.
  Samrbetsavtal om folkhälsoarbete i Nynäshamns kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

  Prot utdrag

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 5.
  Avtal om försöksverksamhet avseende intensivrehabilitering för kroniskt sjuka patienter i norra länet med återkommande behov av rehabilitering

   

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 6.
  Avtal gällande ambulanssjukvård med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

   

  Tjänsteutlåtande

 3. 7.
  Hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträdestider under 2005

   

  Tjänsteutlåtande

 4. 8.
  Upphandling av tjänsten Transport av avlidna - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 9.
  Yttrande över motion Lena Huss (fp) om resurscentrum för behandling av hypokondri (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 10.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förebyggande av kranskärlssjukdomar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 11.
  Yttrande över motion av Bo Johansson m fl (fp) om ett policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 12.
  Yttrande över motion av Stig Nyman m fl (kd) om prioriteringsprinciper för landstingets hälso- och sjukvård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 13.
  Yttrande över motion av Cecilia Carpelan m fl (fp) om enhetlig avgift för rökavvänjning (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Månadsbokslut per 30 september och prognos för 2004 (muntligt)

Övrigt

 1. 15.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 16.
  Övriga frågor
 3. 17.
  Revidering av prioriteringsordning för hjälpmedelsförskrivning m m

   

  Tjänsteutlåtande

  Skrivelse DHR Skrivelse HSO

 4. 18.
  Förändring av hjälpmedelsförteckning, ortopedtekniska hjälpmedel

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet