Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 27 april 2004

Sammanträde den 27 april 2004

Dag:
Tisdag den 27 april 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information och diskussion om aktuella förändringar avseende boende i länets kommuner

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per 31 mars och prognos för 2004 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8

 2. 4.
  Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 5.
  Utvidgning av rehabiliteringsgarantin i Stockholms län - gemensamt åtagande mellan Försäkringskassan i Stockholms län och SLL - förslag till projektplan och samverkansavtal (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 6.
  Nya riktlinjer för bidrag till ideella organisationer

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 7.
  Principer för ersättning för chochleaimplantat i innerörat (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande  

 6. 8.
  Avtal med Äldreforskning Nordväst

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 7. 9.
  Lokalt ramavtal om samverkan med Nykvarns kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 8. 10.
  Lokalt ramavtal om samverkan med Salems kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 9. 11.
  Normalavtal för vårdverksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1:1 Bilaga 1:2 Bilaga 1:3

 10. 12.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om särskilt medicinskt stöd till äldre i hemmet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 11. 13.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om Specialistutbildning i allmänmedicin för erfarna läkare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 14.
  Vårdavtal om drift av Blackebergs vårdcentral

   

  Tjänsteutlåtande   

 2. 15.
  Avtal med Stockholms läns reumatikerdistrikt (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande  

 3. 16.
  Vårdavtal med Hussvalans läkarmottagning AB, Kvartersakuten Matteus, Familjeläkargruppen Odenplan och Kvartersakuten Serafen 2 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande  

 4. 17.
  Uppdrag om förhandling om förlängning av vårdavtal om husläkarmottagning, läkarinsatser i särskilda boenden och hemsjukvård i Rågsved och Björkhagen

   

  Tjänsteutlåtande   

 5. 18.
  Förlängning av vårdavtal om husläkarmottagning, läkarinsatser i särskilda boenden och hemsjukvård i Bagarmossen

   

  Tjänsteutlåtande  

 6. 19.
  Koncentration av primärvården till Nynäshamn och Ösmo och avveckling av Sorunda hälsomottagning (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 7. 20.
  Närsjukvårdsprojekt i Skärholmen

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga        

 8. 21.
  Upphandling av uppsökande verksamhet inom det reformerade tandvårdsstödet för äldre och funktionshindrade i Stockholms län - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)
 9. 22.
  Upphandling av klinisk laboratoriemedicin - förslag till förfrågningsunderlag (utsändes senare med begränsad utsändning)
 10. 23.
  Upphandling av fotkirurgi - förslag till förfrågningsunderlag (utsändes senare med begränsad utsändning)

Yttranden över motioner m m

 1. 24.
  Yttrande över departementspromemorian (DS 2004.06) Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Hela promemorian  

 2. 25.
  Yttrande över revisionsrapporten Sjukvårdens beredningar söker sina roller (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 3. 26.
  Yttrande över motion av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

Anmälningsärenden

 1. 27.
  Uppdrag om sjukvårdsrådgivning för barn

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 28.
  Rapport om förlossningsvården (utsändes senare)

   

  Anmälan   

 3. 29.
  Tillämpningen av reglerna för remisskrav

   

  Anmälan  

Övrigt

 1. 30.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 31.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet