Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 30 mars 2004

Sammanträde den 30 mars 2004

Dag:
Tisdag den 30 mars 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om utvecklingen inom strokevården (muntligt)

   

  Sammanfattning  

 3. 3.
  Årsrapport från det medicinska programarbetet (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 4.
  Månadsbokslut per februari och prognos för 2004 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförteckning    
  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7    
     

 2. 5.
  Möjlighet för annan läkare än husläkare att ha ett samordningsansvar för patients vård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Komplettering    

 3. 6.
  Disposition av medel ur folkhälsoanslaget 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Utbytesblad   
  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 7.
  Fördelning av 2004 års statsbidrag för hiv/aidsförebyggande verksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1   

 5. 8.
  Breddinförande av WebCare

   

  Tjänsteutlåtande  

 6. 9.
  Samverkansavtal med Stockholms stadsdelar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 7. 10.
  Besvarande av skrivelse från Christer G Wennerholm (m) om länets utbud av hudläkare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

 8. 11.
  Hanteringsordning för förnyade avtal om primärvård (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande  

 9. 12.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om att samverkan med försäkringskassan är viktig

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 13.
  Överenskommelser och avtal med akutsjukhusen för år 2004 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Underbilaga 1 
  Bilaga 2 Underbilaga 2
  Bilaga 3 Underbilaga 3

  Bilaga 4 Underbilaga 4
  Bilaga 5 Underbilaga 5
  Bilaga 6 Underbilaga 6

  Bilaga 7 Underbilaga 7

 2. 14.
  Förlängning av vårdavtal om husläkarmottagning, läkarinsatser i särskilda boenden och hemsjukvård för Hagsätra, Högdalen och Årsta husläkarmottagningar

   

  Tjänsteutlåtande  

 3. 15.
  Förlängning av vårdavtal med Löwet Närvård angående primärvårdsjour för Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna samt förlängning av vårdavtal med Närakut Solna för Solna och Sundbyberg

   

  Tjänsteutlåtande  

 4. 16.
  Tilläggsavtal för geriatrisk verksamhet vid Södertälje sjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5   
    

 5. 17.
  Förlängning av vårdavtal om husläkarmottagning, läkarinsatser i särskilda boenden och hemsjukvård för Hornstulls husläkarmottagning

   

  Tjänsteutlåtande  

 6. 18.
  Upphandling av liggande persontransporter i landstinget - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)
 7. 19.
  Upphandling av ryggkirurgi - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 4

Yttranden över motioner m m

 1. 20.
  Yttrande över motion av Monica Karlsson (kd) m fl om handlingsplan för förebyggande av oönskade tonårsgraviditeter

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 21.
  Yttrande över motion av Christer G Wennerholm (m) och Marie Ljungberg Schött (m) om utvidgning av vårdgarantin att gälla även inom psykiatrin

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

 3. 22.
  Yttrande över motion av Anders Käärik (fp) om att sjukvårdens behov bättre ska tas tillvara vid högskoleutbildningar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

Anmälningsärenden

 1. 23.
  Anmälan av beredningarnas direktivunderlag (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 24.
  Anmälan av utförd upphandling avseende hälso- och sjukvård i Nynäshamn

   

  Anmälan

  Bilaga  

 3. 25.
  Omförhandling/förlängning av vårdavtal med privata specialistläkare

   

  Anmälan 

 4. 26.
  Anmälan av en skrivelse om barnsjukvård från ordföranden i Medicinsk programberedning 2 (MPB 2)

   

  Anmälan

  Bilaga  

 5. 27.
  Anmälan av Folkhälsorapport - Folkhälsan i Stockholms län 2003 samt Hälso- och sjukvårdsrapport del 1, hälso- och sjukvården i Stockholms län 2004

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

 6. 28.
  Övriga anmälningar

   

  Anmälan

  Bilaga    

Övrigt

 1. 29.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 30.
  Övriga frågor
 3. 31.
  Hemställan från Medicinsk programberedning 1 (MPB 1) att få göra en studieresa till Danmark

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet