Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 17 februari 2004

Sammanträde den 17 februari 2004

Dag:
Tisdag den 17 februari 2004
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
 2. 3.
  Regler för remisskrav för vård hos vissa specialistläkare m m

   

  Tjänsteutlåtande

  Utbytesblad    
  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 3. 4.
  Vårdkedjor med vårdgivarval, förslag till ny modell för beställning av mödravård - förlossning - eftervård samt vård vid bröstcancer

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 4. 5.
  Regelverk för ekonomisk kompensation till levande givare av organ och vävnader

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

 5. 6.
  Utökat stöd till barn och ungdomar med autismspektrumstörning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 6. 7.
  Samverkansavtal om BUS-arbete och folkhälsoarbete i Järfälla kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 7. 8.
  Lokalt grundavtal om samverkan med Österåkers kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 8. 9.
  Utredning om ny vårdgaranti 2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 9. 10.
  Erbjudande till vårdcentralerna om utvecklingsstöd för att förbättra tillgängligheten (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 10. 11.
  Besvarande av skrivelse från medicinsk programberedning 3 om utredning om tolkverksamhet för utvecklingsstörda döva och hörselskadade

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 11. 12.
  Besvarande av skrivelse från Lars Joakim Lundquist (m) om vårdavtalet med Sibylleklinikens husläkarmottagning (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga   

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 13.
  Analyser av spermaprover

   

  Tjänsteutlåtande 

 2. 14.
  Tilläggsavtal för geriatrisk verksamhet vid Södertälje sjukhus (ärendet utgår)

Yttranden över motioner m m

 1. 15.
  Yttrande över motion av Margot Hedlin m fl (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 2. 16.
  Yttrande över motion av Lars Joakim Lundquist (m) om att förenkla för blodgivare att lämna blod

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 3. 17.
  Yttrande över motion av Lars B Strand (fp) om att utreda vård för kroppsbyggare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

   

   

Anmälningsärenden

 1. 18.
  Redovisning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet hösten 2003 (ärendet utgår)
 2. 19.
  Anmälan av de geografiska sjukvårdsberedningarnas aktivitetsplaner

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 

  Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 

  Bilaga 10 Tillägg till bilaga 10 
     

 3. 20.
  Samverkan för ökad säkerhet och bättre läkemedelshantering av betydelse för patienter och personal inom kommunal vård- och hemtjänst

   

  Anmälan 

Övrigt

 1. 21.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 22.
  Övriga frågor
 3. 23.
  Deltagande i the 9th European Forum on Quality Improvement in Health Care (IHI) i Köpenhamn den 12-14 maj 2004

   

  Tjänsteutlåtande 

Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


tBeslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet