Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 december 2003

Sammanträde den 16 december 2003

Dag:
Tisdag den 16 december 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Befrielse från patientavgift för vissa patienter med multiresistenta bakterier

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 3.
  Ny organisation för administration av sjukresor och inkontinenshjälpmedel m m

   

  Tjänsteutlåtande 

 3. 4.
  Patientavgift för inkontinensartiklar (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande  

 4. 5.
  Utvecklingen av den specialiserade ätstörningsvården

   

  Tjänsteutlåtande 

 5. 6.
  Remisskrav för vård hos vissa specialistläkare samt sjukgymnaster (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande 

 6. 7.
  Beslut om införande av hjälpmedelsguide i Stockholms läns landsting (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 7. 8.
  Förslag till fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (SOCSAM) i Hanninge

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 8. 9.
  Utarbetande av policy för samverkan med försäkringskassan samt bildande av försäkringsmedicinsk expertfunktion

   

  Tjänsteutlåtande  

 9. 10.
  Rekommendation om fullmakt till Landstingsförbundet vid pris- och subventionsförhandlingar med läkemedelsförmånsnämnden för år 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 11.
  Principer för avveckling av nuvarande vårdgaranti och påbörjan av utredning för nytt garantiåtagande (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande 

 11. 12.
  Strukturöversyn av rehabiliteringen i norra länet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Komplettering 

 12. 13.
  Strukturförändring inom Beroendecentrum Stockholm (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5

  Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9  
  Komplettering 

 13. 14.
  Samverkansöverenskommelse rörande människor med psykiska handikapp 2004-2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 14. 15.
  Samverkansplan för Stockholm läns landsting och Ekerö kommun angående barn och ungdomar som behöver särskilt stöd (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 15. 16.
  Förlängning av avtal samt upphandling av primärvård och sjukgymnastik i södra länet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 16. 17.
  Antagande av entreprenörer för ryggcentra (återremitterades 2003-11-18; begränsad utsändning)

   

  Tjänsteutlåtande 

 17. 18.
  Förlängning av avtal inom primärvård, geriatrik och psykiatri m m i södra länet (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

 18. 19.
  Förlängning av avtal om mödrahälsovård Med Prima liv AB i Danderyd

   

  Tjänsteutlåtande

  Komplettering

 19. 20.
  Vårdöverenskommelse med Södra länets produktionsområde om avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) på Långbro

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 20. 21.
  Förlängning av avtal om avancerad sjukvård i hemmet som avser norra länet (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande 

 21. 22.
  Förlängning av vårdöverenskommelse med Stockholms produktionsområde, Handikapp & Habilitering (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8

 22. 23.
  Vårdöverenskommelse för vuxenpsykiatriska länsakutmottagningen för 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

  Information   

   

 23. 24.
  Vårdöverenskommelse, Norra Stockholms Psykiatri för år 2004 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 24. 25.
  Vårdöverenskommelse med Rättspsykiatrin på Huddinge sjukhus (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 25. 26.
  Vårdöverenskommelse om metadonverksamhet 2004-2005

   

  Tjänsteutlåtande

  Komplettering

   

   

   

 26. 27.
  Förlängning av avtal med Utvecklingscentrum för klinisk överviktsbehandling

   

  Tjänsteutlåtande 

 27. 28.
  Avveckling av Solna röntgen

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Komlettering   

 28. 29.
  Guldsprutan - domarkommitté och referensgrupp

   

  Tjänsteutlåtande  

 29. 30.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om hur vårdgarantin fungerar (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 30. 31.
  Yttrande över motion av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 31. 32.
  Yttrande över motion av Olov Lindquist (fp) om husläkare- mottagning på vatten i Södertälje

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    

 32. 33.
  Yttrande över motioner av dels Birgitta Rydberg m fl (fp) om en fullvärdig äldrevårdscentral vid Seniorstaden Hallen i Solna och dels en tidigare motion av Boel Carlsson (s) om försöksetablering av ”Äldrevårdcentraler” i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

Anmälningsärenden

 1. 34.
  Verksamhetsrapport för november 2003 (muntligt)
 2. 35.
  Anmälan av rapporten Rätt väg i vården

   

  Anmälan

  Bilaga  

 3. 36.
  Information till allmänheten när husläkarmottagning upphör

   

  Anmälan   

 4. 37.
  Anmälan av de medicinska programberedningarnas aktivitetsplaner

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3  
  Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

 5. 38.
  Anmälan av avtal om klinisk fysiologi och neurofysiologi för primärvård, psykiatri, geriatrik och privata specialistläkare m fl

   

  Anmälan  

 6. 39.
  Anmälan av mallar och instruktioner för beredningarnas dokument (utsädes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga     
   

Övrigt

 1. 40.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 41.
  Övriga frågor
 3. 42.
  Beställning av geriatrik i Norra länet 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 43.
  Vårdöverenskommelse med SPO om primärvårdsrehabilitering i delar av Västerort

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet