Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 18 november 2003

Sammanträde den 18 november 2003

Dag:
Tisdag den 18 november 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om väntetider för att få strålbehandling

Beslutsärenden

 1. 3.
  Rituell omskärelse av pojkar

   

  Tjänsteutlåtande 

 2. 4.
  Strukturförändring inom Beroendecentrum Stockholm (ärendet utgår)
 3. 5.
  Förslag till fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (SOCSAM) i Haninge

   

  Tjänsteutlåtande

 4. 6.
  Uppdrag till kunskapsgenererande enheter inom landstinget

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

 5. 7.
  Förstärkt tillgänglighet inom primärvården på Ekerö

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 6. 8.
  Samverkansplan för Stockholm läns landsting och Ekerö kommun angående barn och ungdomar som behöver särskilt stöd

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 9.
  Lokalt grundavtal om samverkan med Danderyds kommun, Lidingö stad, Sigtuna kommun samt Vallentuna kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

 8. 10.
  Primärvård i Farsta

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 9. 11.
  Upphandling av uppsökande verksamhet inom det reformerade tandvårdsstödet för äldre och funktionshindrade i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande  

 10. 12.
  Antagande av entreprenörer för ryggcentra (begränsad utsändning)
 11. 13.
  Utmärkelsen Guldsprutan - Årets vårdcentral/husläkarmottagning 2004

   

  Tjänsteutlåtande   

 12. 14.
  Fördelning av organisationsbidraget 2004

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 13. 15.
  Förslag till fördelning av 2004 års bidrag för Hiv/Aids prevention till ideella organisationer inom Hiv/Aids området

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 14. 16.
  Tillförordnande av biträdande smittskyddsläkare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 15. 17.
  Yttrande över betänkandet (SOU 2003:83) Extra ordinärt smittskydd (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 16. 18.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 17. 19.
  Yttrande över motion av Sonia Lunnergård (kd) om kampanj för att minska snuskonsumtionen

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 18. 20.
  Yttrande över motioner av dels Birgitta Rydberg m fl (fp) om en fullvärdig äldrevårdscentral vid Seniorstaden Hallen i Solna och dels av Boel Carlsson (s) om försöksetablering av ”Äldrevårdcentraler” i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 19. 21.
  Yttrande över motion av Cecilia Carpelan m fl (fp) om stöd till föräldrar för att förbättra barns psykiska hälsa

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 20. 22.
  Yttrande över motion av Anita Hagelbeck och Mats Larsson (fp) om representation från de geografiska beredningarna i hälso- och sjukvårdsutskottet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 23.
  Verksamhetsrapport för oktober 2003 (muntligt)
 2. 24.
  Regler för val av husläkare och rutiner för listning

   

  Anmälan  

 3. 25.
  Protokoll från de geografiska sjukvårdsberedningarna kan läsas på internet

   

  Anmälan 

Övrigt

 1. 26.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 27.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet