Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 21 oktober 2003

Sammanträde den 21 oktober 2003

Dag:
Tisdag den 21 oktober 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Vårdguiden på internet - presentation av nyheter (muntligt)
 3. 3.
  Lägesrapport från närsjukvårdsutredningen (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 4.
  Behovsanalys Ungdom och missbruk med rekommendationer och förslag

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 2. 5.
  Färdtjänstberättigades rätt till sjukresa

   

  Tjänsteutlåtande 

 3. 6.
  Avtal med företagshälovårdscentraler rörande medicinsk service

   

  Tjänsteutlåtande

 4. 7.
  Avtalsförslag för vård vid Regionsjukhuset Karsudden (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 5. 8.
  Förlängning av avtal inom primärvården

   

  Tjänsteutlåtande 

 6. 9.
  Upphörande av vårdavtal gällande Studentpsykologmottagning

   

  Tjänsteutlåtande  

 7. 10.
  Upphörande av vårdavtal med Läkarhuset Sibyllegatan KB

   

  Tjänsteutlåtande 

 8. 11.
  Förlängning av avtal med Praktikertjänst om Dalen, Stureby och Fruängens vårdcentraler (utsändes senare med begränsad utsändning)
 9. 12.
  Antagande av entreprenör för kiropraktisk vård (begränsad utsändning)
 10. 13.
  Utvecklingen av den specialiserade ätstörningsvården (ärendet utgår)
 11. 14.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om att öka möjligheterna att få hembesök av läkare genom jourbilar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 12. 15.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om beslutet att dra in mobila teamet för familjevårdhem

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 13. 16.
  Besvarande av skrivelse från patientnämnden om samordning för tandvårdspatienter med komplexa vårdbehov (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 14. 17.
  Översyn av flyktingmottagande, sfi-verksamhet samt angränsande frågor

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  (Hela rapporten)

 15. 18.
  Yttrande över socialstyrelsen riktlinjer för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom 2003

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 16. 19.
  Yttrande över socialstyrelsen riktlinjer för venös tromboembolism 2003

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 17. 20.
  Yttrande över departementspromemorian (Ds 2003:30) om läkare i allmän tjänst

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga  

 18. 21.
  Yttrande över motion av Marie Ljungberg Schött (m) om åtgärder för att öka antalet organdonationer

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 19. 22.
  Yttrande över motion av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som super och knarkar

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 20. 23.
  Hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträdestider under 2004

   

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 24.
  Verksamhetsrapport för september 2003 (muntligt)

Övrigt

 1. 25.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 26.
  Övriga frågor
 3. 27.
  Antagande av leverantörer inom klinisk fysiologi och neurofysiologi till primärvård, psykiatri, geriatrik och privata specialistläkare m fl (begränsad utsändning)
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet