Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 2 september 2003

Sammanträde den 2 september 2003

Dag:
Tisdag den 02 september 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Övergripande struktur för den psykiatriska vården inom Norra länet - förslag till inriktning

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Underbilagor till bilagan   
    

 2. 3.
  Lokala samverkansöverenskommelser med Täby kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Underbilaga 1
  Bilaga 2 Underbilaga 2

  Bilaga 3 Underbilaga 3 

 3. 4.
  Samverkansavtal om lokal BUS-samverkan i Solna och Sundbybergs kommuner

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 5.
  Förslag till ordning för handläggning av ärenden rörande vårdavtal och åtgärder för större enhetlighet i avtalen (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande 

 5. 6.
  Yttrande över revisionsrapporten Tandvårdsnämndens beställarstyrning (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 6. 7.
  Yttrande över betänkandet (SOU 2003:52) Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 8.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om behovet av ersättningssystem som understödjer vårdutvecklingen (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 9.
  Yttrande över motion av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 10.
  Utvärdering av närakutmodellen i Nacka/Värmdö

   

  Anmälan

  Bilaga

 2. 11.
  Tillämpningen av reglerna för sjukreseavgift

   

  Anmälan

Övrigt

 1. 12.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 13.
  Övriga frågor
 3. 14.
  Verksamhetsrapport för juli 2003 (tillägg)

   

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokol

Här finns protokollet från mötet