Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 2 juni 2003

Sammanträde den 2 juni 2003

Dag:
Måndag den 02 juni 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare samt tid för protokolljustering
 2. 2.
  Patientnämndens erfarenheter under 2002 (muntligt)
 3. 3.
  Verksamhetsrapport för april 2003

   

  Tjänsteutlåtande

Beslutsärenden

 1. 4.
  Kompletterande direktiv från hälso- och sjukvårdsutskottet till landstingsstyrelsens beslut om direktiv och ramar för perioden 2004-2006 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Underbilaga

 2. 5.
  Korrigeringar av de medicinska programberedningarnas ansvarsområden

   

  Tjänsteutlåtande

 3. 6.
  Förslag om utveckling av förlossningsvården

   

  Tjänsteutlåtande

 4. 7.
  Riktlinjer för lokala grundavtal och samverkansöverenskommelser

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 8.
  Förslag till fortsatt arbete för utvidgning av rehabiliteringsgarantin i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

 6. 9.
  Yttrande över förslag till ägarpolicy i Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 

 7. 10.
  Förordnande av biträdande smittskyddsläkare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 8. 11.
  Yttrande över förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 9. 12.
  Yttrande över betänkandet (SOU 2003:23) Vårda Vården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 13.
  Yttrande över rapporten Förutsättningar för rökfria serveringsmöjligheter

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 11. 14.
  Yttrande över revisionsrapporten Närsjukvården i Nacka och Huddinge - en jämförande studie (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 12. 15.
  Yttrande över revisionsrapporten Upphandling av medicinska radiologitjänster

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 13. 16.
  Yttrande över revisionsrapporten Samverkan med Ekerö kommun kring psykiskt funktionshindrade (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 14. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2002 avseende Hälso- och sjukvårdsnämnden

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 15. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapporter 2002 avseende granskningen av samtliga sjukvårdsstyrelser

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 16. 19.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapporter 2002 avseende HSNstaben och Samhällsmedicin

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 17. 20.
  Yttrande över motion av Cecilia Carpelan (fp) om distriktssköterskor på apotek

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

Anmälningsärenden

 1. 21.
  Uppföljning av Dagmaravtalet år 2002

   

  Anmälan

  Bilaga

 2. 22.
  Ansökan om fortsatt stöd från Vårdalstiftelsen för Centrum för allergiforskning

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 23.
  Resultaträkningar anpassade till ny beställarorganisation

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

   

Övrigt

 1. 24.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 25.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet