Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 18 mars 2003

Sammanträde den 18 mars 2003

Dag:
Tisdag den 18 mars 2003
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, 4 tr, Trekronan

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare samt tid för protokolljustering
 2. 2.
  En modell för behovsanpassad ersättning inom barntandvården (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 3.
  Uppdrag om utredning avseende utbyggnad av förlossningsvården

   

  Tjänsteutlåtande 

 2. 4.
  Etablering av Närakut vid Handens Närsjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga    
  Underbilaga 1 Underbilaga 2 Underbilaga 3

 3. 5.
  Fördelning ur folkhälsoanslaget 2003

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 4. 6.
  Strukturöversyn av den psykiatriska vården inom norra länet

   

  Tjänsteutlåtande 

 5. 7.
  Förlängning av avtal för Blackebergs vårdcentral

   

  Tjänsteutlåtande 

 6. 8.
  Vissa val (bordlades 2003-02-18)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 7. 9.
  Kvalitetskonferens i Bergen (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande 

 8. 10.
  Yttrande över motion från Margareta Cederfelt (m) om förebyggande av fallolyckor bland äldre

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

Anmälningsärenden

 1. 11.
  Webbplats för Beställarkontor Vårds kommunikation med vådproducenterna

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 12.
  Beställardirektören informerar (muntligt) - Budget 2003 med hänsyn till ny organisation - Åtgärder för att få ekonomin i balans 2004
 2. 13.
  Övriga frågor
 3. 14.
  Tillförordnande av biträdande smittskyddsläkare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Senast uppdaterad:
2006-07-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet