Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträdande den 15 mars 2005

Sammanträdande den 15 mars 2005

Dag:
Tisdag den 15 mars 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Redogörelse för införandet av nytt ersättningssystem för primärvården och för hittills vunna erfarenheter av detta (muntligt; skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) utsändes)

   

  Skrivelse

  Anmälan

Beslutsärenden

 1. 3.
  Utveckling av strokevård i Stockholms län

   

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 4.
  Plan för arbetet med att utarbeta ett handlingsprogram för säker vård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 3. 5.
  Vårdgivarval - lägesrapport samt arbets- och tidsplan för vårdkedjearbetet graviditet-förlossning-eftervård

   

  Tjänsterutlåtande

 4. 6.
  Regelverk för reskostnadsersättning vid sjukresa

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5

  Tillägg 1 Tillägg 2     
           

 5. 7.
  Användningsområden för medel avsatta i 2005 års budget för åtgärder att förebygga kösituationen (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

 6. 8.
  Samverkansavtal om ungdomsmottagningen i Nynäshamns kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 9.
  Förlängning av avtal om central sjukvårdsrådgivning och upplysningstjänst

   

  Tjänsteutlåtande

 2. 10.
  Överenskommelse med Färdtjänstnämndens förvaltningskontor om ansvar och insatser i rutinerna för sjukresor med taxi och specialfordon

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5

 3. 11.
  Röntgen Brommaplan - förslag till avtal (begränsad utsändning)
 4. 12.
  Överenskommelse med Centrum för allmänmedicin, CeFAM, om forskning och utveckling

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 13.
  Vårdavtal om barnhälsovård med Barnhälsan Täby ekonomisk förening och Praktikertjänst AB

   

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 14.
  Vårdavtal avseende privat sjukgymnastikverksamhet med Stockholm Norr sjukgymnastik

   

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 15.
  Vårdavtal avseende privat sjukgymnastikverksamhet med Täby Centrum sjukgymnastik AB

   

  Tjänsteutlåtande

   

 8. 16.
  Förlängning av avtal med TVVÖ Husläkarjour AB

   

  Tjänsteutlåtande

   

 9. 17.
  Avtal med Stockholm läns sjukvårdsområde om psykiatrisk och geriatrisk vård i norra länet för år 2005

   

  Tjänsteutlåtande

 10. 18.
  Vårdavtal avseende privat sjukgymnastikverksamhet med Tavastkliniken

   

  Tjänsteutlåtande

   

 11. 19.
  Tilläggsavtal med Norra Stockholms psykiatri avseende länsövergripande ansvar för vuxenpsykiatriska länsakutmottagningen 2005

   

  Tjänsteutlåtande

   

 12. 20.
  Närakut Norra Innerstaden – uppdrag om utökning av befintlig verksamhet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 13. 21.
  Förlängning av avtal med Tveta Hälsocentral AB

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 14. 22.
  Uppdrag att förhandla och teckna avtal med ASiH Syd avseende läkarinsatser i särskilda boenden vid Tumba sjukhem och äldreboendet Opalen

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 15. 23.
  Upphandling av liggande persontransporttjänst avseende affärsområde Syd - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)
 16. 24.
  Upphandling av Transport av avlidna - ny utvärdering vid val av leverantör (utsändes senare med begränsad utsändning

Yttranden över motioner m m

 1. 25.
  Yttrande över revisionsrapporten Det akuta mottagandet inom psykiatrin

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 2. 26.
  Yttrande över revisionsrapporten Nyttjandet av externa heldygns-/ slutenvårdsplatser inom allmänpsykiatrin

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 27.
  Yttrande över motion av Pia Lidwall (kd) m fl om inrättande av centralt belägen mottagning för unga vuxna

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 4. 28.
  Yttrande över motion av Birgitta Rydberg (fp) om att inrätta en äldrepsykiatrisk enhet i norra länsdelen

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 5. 29.
  Yttrande över motion av Sonia Lunnergård m fl (kd) om kultur som hälsobringare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

   

Anmälningsärenden

 1. 30.
  Kvalitetsuppföljning av SLSO:s slutna beroendevård för 2004

   

  Anmälan

 2. 31.
  Anmälan av planer för utvärdering av krav på remiss till vissa specialistläkare och till sjukgymnaster

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

   

 3. 32.
  Sammanställning av åtgärdsplaner för ökad telefontillgänglighet i primärvården

   

  Anmälan

  Bilaga

 4. 33.
  Anmälan av beredningarnas underlag inför utskottets Beställarplan för 2006

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 

  Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 

  Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14

 5. 34.
  Yttrande från MPB 3 om årsrapporter från det medicinska programarbetet under 2004

   

  Anmälan

  Bilaga

   

 6. 35.
  Anmälan av uppföljning från Medicinsk programberedning 3

   

  Anmälan

  Bilaga

   

 7. 36.
  Anmälan av Sjukvårdsberedning Nordvästs aktivitetsplan

   

  Anmälan

  Bilaga

 8. 37.
  Gärdets husläkarmottagning flyttar till nya lokaler

   

  Anmälan

   

 9. 38.
  Anmälan av en promemoria om KS-akutens nya uppdrag (utsändes senare)

Övrigt

 1. 39.
  Beställardirektören informerar (muntligt)
 2. 40.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet