Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 8 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 8 oktober 2013
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdnämnden

 • 4.

  Delårsbokslut januari - augusti 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Förslag till tilläggsuppdrag avseende första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning

 • 7.

  Revidering av förfågningsunderlag för vårdval specialiserad hudsjukvård i öppenvård

 • 8.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

 • 9.

  Revidering av förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 10.

  Förslag att införa vårdval för intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

 • 11.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 1/2013 - Förutsättningarna för avtalsstyrning vid S:t Görans sjukhus - konsekvenserna av upphandlingen

 • 12.

  Yttrande över JO-anmälan angående hanteringen av flytt av verksamhet för vårdgivare enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik, LOS

 • 13.

  Yttrande över remissen En översyn av läkemedelslagen, DS 2013:51

 • 14.

  Yttrande över motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter

 • 15.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett särskilt barnmorskeråd i Stockholms läns landsting

 • 16.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om smittspårning

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 20.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 21.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 22.

  Förslag till fortsatt hantering av upphandling av bild- och funktionstjänst inom området bilddiagnostik

Tilläggsärenden

 • 23.

  Sammanträdestider för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014

 • 24.

  Yttrande över slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjuvkvård (SOU 2013:44)