Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 6 december 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december 2012

Dag:
Torsdag den 6 december 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Intern kontrollplan 2013 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 2. 4.
  Utvecklingsplan för dialysvården 2013-2014
 3. 5.
  Hemsjukvård 2015 - inriktning
 4. 6.
  Handlingsplan 2013-2018 för landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet
 5. 7.
  Avtal avseende taxesättning vid Skandionkliniken
 6. 8.
  Förslag till ändring i förfrågningsunderlaget avancerad sjukvård i hemmet
 7. 9.
  Val till Hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelser, sjukvårdsutskott och programberedningar 2013
 8. 10.
  Val till övriga organ och grupper 2013
 9. 11.
  Förslag till avtal om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling med BUP-divisionen, SLSO, 2013-2014
 10. 12.
  Förslag till avtal om beroendevård för unga med Beroendecentrum Stockholm/Maria Ungdom, SLSO, 2013-2014
 11. 13.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 2/2012 om Husläkarmottagningarnas uppdrag som första linjens psykiatri
 12. 14.
  Yttrande över motion 2012:3 av Dag Larsson och Anders Lönnberg (S) om ökad kvalitet och patientmakt i diabetesvården
 13. 15.
  Yttrande över motion 2012:8 av Dag Larsson m.fl. (S) om krav på insyn och offentlighet hos anlitade privata vårdleverantörer

Anmälningsärenden

 1. 16.
  Övriga anmälningar
 2. 17.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 18.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 19.
  Övriga frågor

Tilläggsärenden

 1. 20.
  Yttrande över motion 2012:7 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om ökade insatser för medicinsk forskning, utveckling och Life science
 2. 21.
  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) angående papperslösas rätt till sjukvård
Senast uppdaterad:
2012-11-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen