Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 september 2013


Dag:
Tisdag den 3 september 2013
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Årsredovisningar 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

 • 4.

  Hemsjukvård - förslag till fortsatt arbete

 • 5.

  Valärende

 • 6.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 7.

  Yttrande över betänkande En myndighet för alarmering (SOU 2013:33)

 • 8.

  Yttrande över betänkande Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

 • 9.

  Yttrande över motion 2012:24 av Helene Öberg (MP) och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och äldre multisjuka

 • 10.

  Yttrande över motion 2013:2 av Helene Öberg (MP) om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning

 • 11.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om REVA och vård av papperslösa

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 15.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 16.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 17.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av Framtida Prehospital Plattform IT i Stockholms läns landsting (FRAPP IT i SLL)

 • 18.

  Förslag till anbudsinbjudan enligt LOU - upphandling av bild- och funktionstjänst inom området bilddiagnostik

 • 19.

  Antagande av leverantör - upphandling av ortopedteknisk verksamhet

Tilläggsärenden

 • 20.

  Yttrande över betänkande Privata utförare - kontroll och insyn (SOU 2013:53)