Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 augusti 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 augusti 2012

Dag:
Tisdag den 28 augusti 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Tilläggsärende

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund
 2. 4.

  Ledningssystem för kvalitet (SOFS 2011:09) enligt grundkrav i överenskommelsen kring sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

  Tjänsteutlåtande
  Bilagor

 3. 5.
  Förslag att upphandla språktolkservice
 4. 6.
  Yttrande över remiss från Stockholms stad - förslag till nytt idrottspolitiskt program
 5. 7.

  Yttrande över remiss från Socialstyrelsen angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

  Tjänsteutlåtande
  Förslag till föreskrifter

 6. 8.

  Yttrande över remiss från Socialdepartementet – Inspektion för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2012:20)

  Tjänsteutlåtande
  Departementspromemoria

 7. 9.

  Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (DS 2012:21)

  Tjänsteutlåtande
  Departementspromemoria

 8. 10.

  Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Gör det enklare! (SOU 2012:33) – Slutbetänkande från statens vård- och omsorgsutredning

  Tjänsteutlåtande
  Betänkande

 9. 11.

  Yttrande över remiss från Socialdepartementet - Centralt utbrottsstöd - från fältepidemiologi till nationellt kunskapsstöd

  Tjänsteutlåtande
  Rapporten

 10. 12.
  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om att patienter tvingas betala dubbelt för läkarvård
 11. 13.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Redovisning av arbetet med öppna jämförelser
 2. 15.
  Övriga anmälningar
 3. 16.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 17.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 18.
  Övriga frågor

Tilläggsärende

 1. 19.
  Svar på Socialstyrelsens enkät om landstingens/regionernas ledningssystem avseende systematiskt patientsäkerhetsarbete
Senast uppdaterad:
2012-08-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen