Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 mars 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 mars 2012

Dag:
Tisdag den 27 mars 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden
Tilläggsärende

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.

  Budgetunderlag 2013 och planering 2014-2015

  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 2. 4.
  Ersättning för husläkarverksamheten år 2012 samt hanteringsordning gällande arbetet med att vidareutveckla ersättningsmodellen
 3. 5.

  Förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

  Tjänsteutlåtande
  Förslag till överenskommelse

 4. 6.

  Förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

  Tjänsteutlåtande
  Förslag till överenskommelse

 5. 7.

  Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag till Regionalt Cancer Centrum (RCC) för regionen Stockholm/Gotland gällande år 2012

  Tjänsteutlåtande
  Ansökan till Socialstyrelsen

 6. 8.
  Valärende
 7. 9.
  Förslag att upphandla ortopedteknisk verksamhet
 8. 10.

  Avtal med Habilitering & Hälsa, SLSO, avseende tolkverksamhet för personer som är döva, dövblinda samt personer med hörselnedsättning

  Tjänsteutlåtande
  Avtalet

 9. 11.

  Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge avseende geriatrisk vård

  Tjänsteutlåtande
  Avtalet

 10. 12.
  Förlängning av avtal medicinsk radiologi till primärvård, geriatrik och privata specialistläkare med flera
 11. 13.
  Förlängning av avtal med sjukhusen och Unilabs AB avseende medicinsk radiologi till primärvård, geriatrik och privata specialistläkare med flera
 12. 14.
  Yttrande över motion 2011:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa en nollvision för hiv i Stockholms läns landsting
 13. 15.
  Yttrande över motion 2011:25 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingar
 14. 16.
  Yttrande över motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säker
 15. 17.
  Yttrande över motion 2011:20 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om den ojämlika vården
 16. 18.
  Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom eHälsa
 17. 19.
  Yttrande över Socialstyrelsens tillsynsbeslut avseende samverkan mellan kommuner och stadsdelar och den psykiatriska specialistvården
 18. 20.
  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) angående nytt ersättningssystem
 19. 21.
  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 20. 22.
  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om läkemedelsgenomgångar i primärvården
 21. 23.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om användningen av spirometri vid vårdcentraler i länet

Anmälningsärenden

 1. 24.
  Folkhälsoanslaget - slutrapporterade projekt 2011
 2. 25.
  Övriga anmälningar
 3. 26.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 27.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 28.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 29.
  Antagande av leverantör – upphandling avseende drift av specialiserad akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus
 2. 30.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av Jourläkarbilar
 3. 31.
  Antagande av leverantör – upphandling av maskinell dosdispensering av läkemedel för öppen vård
 4. 32.
  Antagande av leverantörer – upphandling av psykiatrisk specialistvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman

Tilläggsärende

 1. 33.
  Byte av sammanträdesdag för Hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2012
Senast uppdaterad:
2012-04-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen