Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 25 september 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 september 2012

Dag:
Tisdag den 25 september 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.

  Förfrågningsunderlag för specialiserad allergologi i öppenvård

  Tjänsteutlåtande
  Bilagor inklusive förfrågningsunderlag

 2. 4.
  Utveckling av den specialiserade vården utanför akutsjukhusen
 3. 5.
  Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län
 4. 6.
  Förslag till överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående
 5. 7.
  Avtal om rättspsykiatrisk vård vid Regionsjukhuset Karsudden
 6. 8.
  Förlängning av avtal avseende undersökningar inom klinisk fysiologi till primärvård, geriatrik och privata specialistläkare med flera
 7. 9.
  Yttrande över delbetänkande Likvärdig utbildning – riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24)
 8. 10.
  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om vård av patienter som lider av Hyperhidros
 9. 11.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om Karolinska universitetssjukhusets ekonomiska situation

Anmälningsärenden

 1. 12.
  Anmälan av förlängning av avtal
 2. 13.
  Övriga anmälningar
 3. 14.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 15.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 16.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 17.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av prioritering och dirigering av prehospitala enheter

Tilläggsärenden

 1. 18.

  Slutlig budget för 2013 och planering för 2014 – 2015

  Tjänsteutlåtande
  Slutlig budget 2013 - korrigerad vid HSN

 2. 19.
 3. 20.
  Valärende
 4. 21.
  Yttrande över motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl (V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting
 5. 22.
  Yttrande över JO-anmälan angående landstingets hantering av begäran om registerutdrag
 6. 23.
  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om uppgifter i media att vårdföretaget Trygg Hälsa brister i sina insatser vid särskilda boenden
Senast uppdaterad:
2012-09-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen