Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 januari 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 januari 2012

Dag:
Tisdag den 24 januari 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem om specialiserad sjukgymnastik
 2. 4.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem om primärvårdsrehabilitering
 3. 5.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för barnavårdscentral 2012
 4. 6.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för barnmorskemottagning/ mödravårdscentral 2012
 5. 7.
  Vilande etableringar enligt lagen om läkarvårdsersättning samt lagen om ersättning för sjukgymnastik i samband med vårdval
 6. 8.
  Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka
 7. 9.
  Förslag om vårdval för tjänster inom klinisk neurofysiologi
 8. 10.
  Yttrande över motion 2010:3 av Anita Johansson (S) och Anna-Lena Östman (S) om möjlighet för av och påstigning gällande helikoptertransporter
 9. 11.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om att avbryta upphandlingen av S:t Göran

Anmälningsärenden

 1. 12.
  Övriga anmälningar
 2. 13.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 14.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 15.
  Övriga frågor

Tilläggsärenden

 1. 16.
  Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention 2012
 2. 17.
  Yttrande över socialstyrelsens begäran gällande innehållet i anmälan om tv-serien ”Livräddarna”
 3. 18.
  Information om upphandlingen av S:t Görans sjukhus (muntligt informationsärende)
Senast uppdaterad:
2012-01-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen