Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 april 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 april 2012

Dag:
Tisdag den 24 april 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Yttrande över motion 2011:37 av Johan Sjölander (S) om Jämlikhetskommission
 2. 4.
  Yttrande över motion 2011:38 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om tidsatta mål för ökad patientmakt, utökade e-tjänster i vården samt fördjupad och jämförande vårdinformation
 3. 5.
  Yttrande över motion 2011:44 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvården
 4. 6.
  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om bristen på ambulansbilar i drift avseende Falck ambulans

Anmälningsärenden

 1. 7.
  Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011
 2. 8.
  Utvärdering av KÖL-projektet i Stockholms läns landsting - kostnadsansvaret för läkemedel i öppen vård
 3. 9.
  Övriga anmälningar
 4. 10.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 11.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 12.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 13.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av psykiatrisk vård på specialistnivå i öppenvård för stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen
 2. 14.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård på specialistnivå i öppenvård i Järfälla och Upplands Bro kommun
 3. 15.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård för stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta samt Botkyrka kommun

Tilläggsärenden

 1. 16.

  Framtidsplan för hälso- och sjukvården "första steget i genomförandet", yttrande över tioårig investeringsplan för hälso- och sjukvården

  Tjänsteutlåtande
  Bilagor

 2. 17.
  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om andelen asylsökande kvinnor/män/flickor/pojkar som får hälsoundersökningar
Senast uppdaterad:
2012-04-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen