Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 april 2013


Dag:
Tisdag den 23 april 2013
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förfrågningsunderlag för specialiserad ryggkirurgi i slutenvård

 • 4.

  Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län

 • 5.

  Uppdrag att leverera aktivitetsförmågeutredningar

 • 6.

  Förslag att upphandla kunskapsstöd och handledning för intensivträning av förskolebarn med autismspektrumtillstånd

 • 7.

  Vårdavtal 2013-2014 om rättspsykiatrisk vård med Rättspsykiatri Vård Stockholm, SLSO

 • 8.

  Samverkansavtal avseende Center för eHälsa i samverkan (CeHis

 • 9.

  Valärende

 • 10.

  Yttrande över betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

 • 11.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 13/2013 Uppföljning av avtal inom vårdvalet - husläkarmottagningar och kataraktoperationer

 • 12.

  Svar på skrivelse från M, FP, KD och C om ny lättakut vid Danderyds sjukhus

 • 13.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av vårdval förlossning

 • 14.

  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om förlossningsvården

 • 15.

  Svar på skrivelse från Brigitta Sevefjord (V) om information om stabsläge i vården till ansvariga politiker

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 21.

  Hälso- coh sjukvårdsdirektören informerar

 • 22.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 23.

  Förslag till ansökningsinbjudan som del av förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av bild- och funktionstjänst inom området bilddiagnostik

Tilläggsärenden

 • 24.

  Yttrande över Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna och Framtidsplanen andra steget

 • 25.

  Yttrande över delbetänkande av Patientmaktsutredningen - Patientlag (SOU 2013:2)

 • 26.

  Rättelse av Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 12 februari 2013 paragraf 33, om avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde om verksamheter vid tre centrumbildningar inom folkhälsoarbetet

 • 27.

  Valärende