Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 maj 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 maj 2012

Dag:
Tisdag den 22 maj 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting 2013
 2. 4.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ slutenvård

  Tjänsteutlåtande
  Förfrågningsunderlag

 3. 5.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Avancerad sjukvård i hemmet

  Tjänsteutlåtande
  Förfrågningsunderlaget

 4. 6.
  Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde
 5. 7.

  Förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd

  Tjänsteutlåtande
  Överenskommelsen

 6. 8.
  Yttrande över motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyr
 7. 9.
  Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård
 8. 10.
  Yttrande över motion 2011:43 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra barnsjukvården
 9. 11.
  Yttrande över motion 2011:12 av Erika Ullberg (S) om behovet av ett helhetsgrepp kring barnsjukvården
 10. 12.
  Yttrande över motion 2011:41 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om landstingets roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården
 11. 13.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 14/2011 Effektivisering av sjukhusens patientflöden

  Tjänsteutlåtande
  Landstingsrevisorernas rapport

 12. 14.
  Yttrande över socialdepartementets remiss Ds 2012:6 Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag
 13. 15.
  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om varför så få patienter erbjuds självtestande waranmaskiner
 14. 16.
  Svar på skrivelse från socialdemokraterna om överbeläggningsstatistik

Anmälningsärenden

 1. 17.

  Rapport om jämställd och jämlik vård

  Tjänsteutlåtande
  Rapporten

 2. 18.
  Övriga anmälningar
 3. 19.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 20.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 21.
  Landstings och regioners gemensamma e-hälsoutveckling - Information
 3. 22.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 23.
  Förslag till förfrågningsunderlag - Upphandling av Vårdguiden på telefon
 2. 24.
  Förslag till förfrågningsunderlag - Upphandling av geriatrisk vård i delar av länet
 3. 25.
  Förslag till förfrågningsunderlag - Upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning
Senast uppdaterad:
2012-01-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen