Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21 maj 2013


Dag:
Tisdag den 21 maj 2013
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag till revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

 • 4.

  Förnyad ansökan till Nationella nätverket för hälsofrämjande sjukvård

 • 5.

  Förlängning av avtal med PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB för vuxenpsykiatri i nordöstra länet i Stockholm

 • 6.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

 • 7.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 15/2012 Bidrar ersättningsmodellerna till en styrning mot fullmäktiges mål?

 • 8.

  Svar på remiss från Socialdepartementet med förslag till ändrade former för Smittskyddsinstitutets (SMI) laborativa verksamhet

 • 9.

  Yttrande över motion 2012:29 av Helene Öberg (MP) och Vivianne Gunnarsson (MP) om att modernisera psykiatrin

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 13.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 14.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 15.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av Uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) till vissa äldre och funktionshindrade i Stockholms län