Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 november 2013


Dag:
Tisdag den 19 november 2013
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärende

 • 3.

  Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

 • 4.

  Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

 • 5.

  Förfrågningsunderlag för vårdval intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval avseende barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Bidrag till ideella organisationer 2014

 • 8.

  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2014

 • 9.

  Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) - förlängd pilotverksamhet 2014

 • 10.

  Valärende

 • 11.

  Avtal med Hjälpmedel Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, avseende drift av hjälpmedelscentralverksamhet

 • 12.

  Tilläggsavtal med SOS Alarm Sverige AB avseende prioritering och dirigering av prehospitala enheter

 • 13.

  Yttrande över motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård

 • 14.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om införande av en mammografibuss i Stockholms län

 • 15.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om autoimmuna infektionsutlösta neuropsykiatriska sjukdomar

 • 16.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om antalet hyrläkare inom länets alla vårdcentraler

 • 17.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om att genomföra en grundlig extern revision av Falck AB

 • 18.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om problem med att lämna blod

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 24.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 25.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 26.

  Förslag till reviderad ansökningsinbjudan som del av förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av bild- och funktionstjänst inom området bilddiagnostik

 • 27.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av kunskapsstöd och handledning för intensivträning av förskolebarn med autismspektrumtillstånd

 • 28.

  Förslag till fortsatt hantering av upphanling av hälsomottagningar - specialistmottagningar för goda levnadsvanor

Tilläggsärenden

 • 29.

  Intiktningsbeslut för ny- och ombyggnation av lokaler för operationsverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge