Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 juni 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 juni 2012

Dag:
Tisdag den 19 juni 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.

  Tertialbokslut per april och prognos för 2012

  Tjänsteutlåtande
  Tertialbokslut och övriga bilagor

 2. 4.

  Start av sprututbytesprogram i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande
  Ansökan och övriga bilagor

 3. 5.

  Laglighetsprövning av Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 27 mars 2012 § 11, Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge avseende geriatrisk vård
  HSN 0912-1604

  Tjänsteutlåtande
  Yttrande och övriga bilagor

 4. 6.
  Utseende av personuppgiftsombud vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 5. 7.
  Yttrande över motion 2012:1 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengar
 6. 8.
  Yttrande över motion 2012:12 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för en trygg och säker ambulanssjukvård
 7. 9.
  Yttrande angående stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens minne
 8. 10.
  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om allvarliga brister i ambulanssjukvården
 9. 11.
  Svar på skrivelse från Jakob Dencker (MP) om kostnader vid akutvård trots att patienten har frikort

Anmälningsärenden

 1. 12.

  Landstingsrevisorernas årsrapport 2011 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Tjänsteutlåtande
  Landstingsrevisorernas rapport

 2. 13.

  Årsrapport 2011 för implementering av Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

  Tjänsteutlåtande
  Årsrapport 2011

 3. 14.
  Övriga anmälningar
 4. 15.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 16.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 17.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 18.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av Hörseltekniska hjälpmedel
 2. 19.
  Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län

Tilläggsärenden

 1. 20.
  Rättelse av Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 8 mars 2011 § 4, Vårdval för primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastik
  HSN 0903-0198
 2. 21.
  Yttrande över motion 2012:2 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet
 3. 22.
  Avtalsuppföljning på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen - Information
Senast uppdaterad:
2012-06-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen