Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 18 mars 2013


Dag:
Måndag den 18 mars 2013
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Budgetunderlag för 2014 samt planering för 2015-2016

 • 4.

  Förfrågningsunderlag för specialiserad ryggkirurgi i slutenvård

 • 5.

  Förslag till förlängning av "Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län".

 • 6.

  Förslag att upphandla ambulanshelikopter- och akutläkarbiltjänst

 • 7.

  Förslag att upphandla bild- och funktionstjänst inom radiologi

 • 8.

  Avtal om geriatrisk vård 2013-2015 vid Huddingegeriatriken, Karolinska Universitetssjukhuset

 • 9.

  Avtal om geriatrisk vård 2013-2015 vid Södertäljegeriatriken, Södertälje sjukhus AB

 • 10.

  Avtal om geriatrisk vård 2013-2014 vid Handengeriatriken, Praktikertjänst Geriatrik AB

 • 11.

  Avtal med BUP-divisionen, Stockholms läns sjukvårdsområde, om länsgemensam barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling för 2013-2014

 • 12.

  Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

 • 13.

  Förlängning av avtal med OneMed Sverige AB och förslag till upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel Stockholms län

 • 14.

  Avtal 2013-2015 om rättspsykiatrisk vård vid Regionsjukhuset Karsudden

 • 15.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 10/2012 Vårdgaranti och vårdval - Hur följs effekter för patienter med störst behov?

 • 16.

  Yttrande över motion 2012:17 av Helene Hellmark Knutsson (S) och Dag Larsson (S) om reformering av primärvårdens ersättningssystem

 • 17.

  Yttrande över motion 2012:15 Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården

 • 18.

  Yttrande över motion 2014:13 av Kristina Söderlund (S) och Inger Ros (S) om vårdgarantin och en utveckling för en patientfokuserad vård

 • 19.

  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om utskick av blanketter för byte av leverantör inom hörselrahabilitering

 • 20.

  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om läkarvård för kvinnor i skyddat boende

 • 21.

  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om vad upphandlingar inom hälso- och sjukvården kostar

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 24.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 25.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 26.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ortopedteknisk verksamhet i Stockholms läns landsting

 • 27.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av Hälsomottagningar - specialistmottagningar för goda levnadsvanor

 • 28.

  Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län

Tilläggsärenden