Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 18 juni 2013


Dag:
Tisdag den 18 juni 2013
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Tertialbokslut per april 2013 och prognos för 2013

 • 4.

  Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

 • 5.

  Revidering av förfrågningsunderlag för specialiserad gynekologisk vård

 • 6.

  De 16 principerna för elektronisk samverkan mellan organisationer

 • 7.

  Tydliga strukturer kring vård till tillståndslösa i länet

 • 8.

  Förslag att införa rotaviursvaccinering för barn

 • 9.

  Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av de strategiska fastighetsinvesteringarna vid Södersjukhuset

 • 10.

  Delegationsordning och fördelning av verkställighetsbeslut för Hälso- och sjukvårdförvaltningen

 • 11.

  Yttrande över motion 2012:23 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPV-vaccinering även för pojkar

 • 12.

  Yttrande över motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen

 • 13.

  Yttrande över motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i Nynäshamn

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 16.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 17.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 18.

  Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet