Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 juni 2008

Dag:
Tisdag den 17 juni 2008
Tid:
14:30 - 16.50
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordningen
 3. 3.
  Månadsbokslut per april och prognos för 2008
 4. Tjänsteutlåtande
 5. Bilaga 1
 6. Bilaga 2
 7. Bilaga 3
 8. Bilaga 4
 9. Bilaga 5
 10. 4.
  Preliminär budget 2009
 11. Tjänsteutlåtande
 12. 5.
  Förbättrat omhändertagande av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder
 13. Tjänsteutlåtande
 14. Bilaga
 15. 6.
  Strategi för Stockholms läns landstings medverkan i samordningsförbund HSN 0712-1980
 16. Tjänsteutlåtande
 17. Bilaga
 18. 7.
  Riktlinjer för folkhälsoanslaget 2009-2011
 19. 8.
  Konkurrensneutrala ersättningssystem inom tandvården HSN 0805-0626
 20. Tjänsteutlåtande
 21. Bilaga
 22. 9.
  Insatser för att förhindra blodsmitta bland personer med injektionsmissbruk och personer i riskgruppen för att utveckla missbruk HSN 0806-0731
 23. Tjänsteutlåtande
 24. 10.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2008HSN 0709-1336
 25. Tjänsteutlåtande
 26. 11.
  Socialstyrelsens skrivelse angående tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård i Stockholms län HSN 0802-0275
 27. 12.
  Yttrande över delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen - Detaljhandel av vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33) HSN 0805-0613
 28. Tjänsteutlåtande
 29. 13.
  Långtidsutredningen - anmälan
 30. 14.
  Regional handlingsplan om biverkningar från dentala material HSN 0606-1260
 31. 15.
  Anmälan av delegationsbeslut HSN 0803-0499
 32. 16.
  Lägesrapport över tillgängligheten i maj 2008 HSN 0803-0480
 33. 17.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 34. 18.
  Övriga frågor
 35. 19.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av kiropraktikverksamhet för befolkningen i Stockholms län HSN 0801-0106
 36. 20.
  Antagande av leverantör - upphandling av drift av hjälpmedelsverksamhet för södra och norra länsdelen HSN 0704-0309
 37. 21.
  Antagande av leverantör - upphandling av sjukgymnastik och arbetsterapi för vuxna personer med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder
 38. 22.
  Yttrande över betänkande Apoteksdatalagen (SOU 2008:28) HSN 0804-0595
 39. 23.
  Rapport - Omvärldsbevakning
 40. 24.
  Slutrapport - Publika jämförelser och rankning
 41. 25.
  Förstärkning av budget för psykiatri
 42. 26.
  Genomförandeplan för ny struktur av det akuta omhändertagandet
 43. 27.
  Projektplan angående revidering av handlingsprogram övervikt och fetma 2004 samt årsrapport om arbetet med handlingsprogrammet under 2007
 44. 28.
  Regionalt vårdprogram - Misstanke om fysisk misshandel av späda barn
 45. 29.
  Deltagande i konferens Sjukvård i framtiden, 2:a nordiska kongresse, 12-13 september 2008
 46. 30.
  Val till Programberedning 2 Kroniska sjuka och de stora folksjukdomarna
 47. 31.
  Yttrande över remiss Delbetänkande av utredningen om patientens rätt, Vårdval i Sverige (SOU 2008:37)
 48.