Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 oktober 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 oktober 2012

Dag:
Tisdag den 16 oktober 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.

  Förfrågningsunderlag för specialiserad allergologi i öppenvård

  Tjänsteutlåtande
  Förfrågningsunderlag samt övriga bilagor

 2. 4.

  Läkemedelsstrategi 2013-2017

  Tjänsteutlåtande
  Läkemedelsstrategi

 3. 5.
  Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården
 4. 6.
  Förslag till riktlinjer för screening av tidig upptäckt av vissa allvarliga medfödda hjärtfel
 5. 7.

  Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

  Tjänsteutlåtande

  Årsredovisningar för samordningsförbunden - kontakta registrator vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för handlingar

 6. 8.
  Förslag till hantering av ansökan om statsbidrag för STI-/hiv-prevention 2013
 7. 9.
  Sammanträdestider för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013
 8. 10.
  Förslag att upphandla uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) till vissa äldre och funktionshindrade inom Stockholms län
 9. 11.

  Avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO, avseende drift av hjälpmedelscentralsverksamhet

  Tjänsteutlåtande
  Avtalet

 10. 12.

  Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

  Tjänsteutlåtande
  Bilagor

 11. 13.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 1/2012 Vårdrelaterade infektioner - Hur bedrivs arbetet utifrån fullmäktiges nollvision?
 12. 14.
  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om anonyma hiv tester på ungdomsmottagningar

Anmälningsärenden

 1. 15.
  Barn som är närstående till vuxna patienter - vägledning, checklista och kunskapsunderlag
 2. 16.
  Övriga anmälningar
 3. 17.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 18.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 19.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 20.
  Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk vård på specialistnivå i öppenvård i stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen
 2. 21.
  Antagande av leverantör - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård i öppenvård i Järfälla och Upplands Bro
 3. 22.
  Antagande av leverantör - upphandling av lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård för stadsdelarna Rinkeby, Kista, Spånga, Tensta samt för Botkyrka kommun
 4. 23.
  Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning
Senast uppdaterad:
2012-01-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen