Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 december 2008

HSN den 16 december 2008

Dag:
Tisdag den 16 december 2008
Tid:
14:30
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellsalen

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per oktober och prognos för 2008

  Tjänsteutlåtande

 2. 4.
  Fortsatt arbete med implementering av handlingsprogrammet Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

  Tjänsteutlåtande

 3. 5.
  Ändringar i regelböcker med anledning av Lag om Valfrihetssystem

  Tjänsteutlåtande

 4. 6.
  Strategi för en nollvision för suicid inom Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Företagshälsovård och primärvård

  Tjänsteutlåtande

 6. 8.
  HSN-förvaltningens arbete med ökad patientsäkerhet

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Revidering av BUS-policyn

  Tjänsteutlåtande

 8. 10.
  Riktlinjer för arbetet med skydd mot oegentligheter och mutor

  Tjänsteutlåtande

 9. 11.
  Besvarande av skrivelse från Inger Ros (s) - Tvingas kvinnor till kirurgiska aborter?

  Tjänsteutlåtande

 10. 12.
  Besvarande av skrivelse från s, v , mp om att skapa en budgetprocess som ger beredningar och styrelser möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

  Tjänsteutlåtande

 11. 13.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare

  Tjänsteutlåtande

 12. 14.
  Val till hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelser och programberedningar

  Tjänsteutlåtande

 13. 15.
  Val till hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsutskott samt övriga val

  Tjänsteutlåtande

 14. 16.
  Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 17.
  Tillgänglighetsrapport Vård i rimlig tid

  Tjänsteutlåtande

  Rapport

 2. 18.
  (ärendet utgår)
 3. 19.
  Uppföljning av Vårdval Stockholm

  Anmälan

  Vårdvalsrapport

  Lägesrapport Vårdval

 4. 20.
  Beställarrevision av den specialiserade barnsjukvården

  Tjänsteutlåtande

  Huvudrapport

  Bilaga

 5. 21.
  Anmälan av vidareutveckling av ersättningssystem för ungdomsmottagningsverksamhet

  Anmälan

 6. 22.
  Plan för publika jämförelser och rankning

  Anmälan

 7. 23.
  Anmälan av presidiets beslut om ansökan om statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete i Stockholms läns landsting

  Anmälan

 8. 24.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

Övrigt

 1. 25.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 26.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 27.
  Antagande av leverantörer - upphandling av psykiatrisk öppenvård för patienter med komplicerade depressions- och ångesttillstånd i den norra länsdelen

Tilläggsärenden

 1. 28.
  Förlängning av avtal med Barnbördshuset i Stockholm AB

  Tjänsteutlåtande

 2. 29.
  Uppföljning av språktolktjänster

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2007-01-31
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen