Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 15 februari 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 februari 2012

Dag:
Onsdag den 15 februari 2012
Tid:
15:00
Plats:
Hotell Ariadne, Södra Kajen 37,
Stockholm

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
 2. 4.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem om planerad specialiserad rehabilitering 2012

  Tjänsteutlåtande
  Förfrågningsunderlaget

 3. 5.
  Vårdguiden och det nationella samarbetet kring invånartjänster
 4. 6.
  Förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
 5. 7.
  Medel ur folkhälsoanslaget 2012 för projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom
 6. 8.
  Förslag att upphandla hjälpmedelscentralsverksamhet
 7. 9.
  Upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
 8. 10.

  Tilläggsavtal om psykiatrisk öppen- och slutenvård för vuxna 2012, Stockholms läns sjukvårdsområde

  Tjänsteutlåtande
  Tilläggsavtalen

 9. 11.

  Tilläggsavtal om beroendevård för vuxna 2012, Stockholms läns sjukvårdsområde, Beroendecentrum Stockholm

  Tjänsteutlåtande
  Tilläggsavtalet

 10. 12.
  Förlängning av avtal med Carema Hjärnhälsan AB och Praktikertjänst AB för lokal psykiatrisk öppenvård samt med WeMind AB och Praktikertjänst AB för specialistmottagningar för patienter med depression och ångest samt med PRIMA barn- och vuxenpsykiatri A
 11. 13.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 4/2011, Läkemedelsgenomgångar i primärvården
 12. 14.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 7/2011 Skyddad identitet - hur hanteras personer med skyddad identitet inom vården?
 13. 15.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 9/2011 Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om incitament och kompetens
 14. 16.
  Yttrande över motion från Karin Rågsjö (V), Stockholms stad, om införandet av en hbt-policy i Stockholms stad
 15. 17.
  Yttrande över motion av Johan Sjölander (S) om att använda sig av en folkbildningskampanj för att förebygga självmord
 16. 18.
  Yttrande över motion 2011:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att genomföra en översyn av reglerna för sjukresor
 17. 19.
  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om diskriminering på vårdcentral
 18. 20.
  Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om föredragning om platsbrist
 19. 21.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) angående hälsoundersökningar för asylsökande
 20. 22.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om jämställdhet och könsuppdelad statistik
 21. 23.
  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om att Stockholms läns landsting måste ta ansvar för att HPV-vaccinationerna påbörjas samt svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om HPV-vaccination

Anmälningsärenden

 1. 24.
  Övriga anmälningar
 2. 25.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 26.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 27.
  Övriga frågor

Tilläggsärenden

 1. 28.
  Valärende
 2. 29.
  Yttrande över patientnämndsärende gällande att vårdgivare inte inkommer med yttrande till Patientnämndens förvaltning
Senast uppdaterad:
2012-03-01
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen