Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 13 november 2012

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 november 2012

Dag:
Tisdag den 13 november 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Uppdatering av förfrågningsunderlag enligt LOV 2013 utifrån ändrade mallar
 2. 4.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem avseende barn- och ungdomstandvård fr.o.m. 2013-02-01

  Tjänsteutlåtande
  Förfrågningsunderlagen

 3. 5.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering att gälla från och med 2013-02-01

  Tjänsteutlåtande
  Förfrågningsunderlag

 4. 6.
  Bidrag till ideella organisationer 2013
 5. 7.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2013
 6. 8.
  Genomförande av ombyggnation av Eastmanfastigheten – i enlighet med Framtidsplanen
 7. 9.
  Valärende
 8. 10.
  Förslag att införa vårdval för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa samt införande av en koordinatorsfunktion för patientgrupperna inom rehabiliteringsgarantin
 9. 11.
  Förslag att upphandla basgeriatrisk vård
 10. 12.
  Yttrande i mål nr 4748-12 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
 11. 13.
  Yttrande över motion 2011:42 Conny Fogelström m.fl. (S) om rätten till glasögon måste säkerställas för barn med behov
 12. 14.
  Yttrande över motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting
 13. 15.
  Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)
 14. 16.
  Svar på skrivelse av Helene Öberg (MP) om tillgången på och bemanningen av ambulanser
 15. 17.
  Svar på skrivelse av Helene Öberg (MP) om eventuella avtalsbrott inom ambulanssjukvården
 16. 18.
  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling
 17. 19.
  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om uppgifter i media att vårdföretaget Trygg Hälsa brister i sina insatser vid särskilda boenden

Anmälningsärenden

 1. 20.

  Anmälan av rapporten Upphandlingen av S:t Görans sjukhus

  Tjänsteutlåtande
  Rapporten med bilagor

 2. 21.

  Utvärdering av läkemedelsavstämningar på akutverksamheter i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande
  Rapporten

 3. 22.
  Övriga anmälningar
 4. 23.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 24.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 25.
  Information om sommaren
 3. 26.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 27.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet i norra delen av Stockholms läns landsting samt upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk apparatur i hemmet i hela länet
 2. 28.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hjälpmedel för alternativ telefoni
 3. 29.
  Antagande av leverantör - upphandling geriatrisk vård

Tilläggsärenden

 1. 30.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2013

  Tjänsteutlåtande
  Förfrågningsunderlag

Senast uppdaterad:
2012-11-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen