Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 12 februari 2013


Dag:
Tisdag den 12 februari 2013
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordningen

 • 3.

  Val av sekreterare för sammanträdet

Beslutsärenden

 • 4.

  Årsredovisning 2012

 • 5.

  Förfrågningsunderlag för specialiserad allergologi i öppenvård

 • 6.

  Förslag till nya lokaler för barnhospice

 • 7.

  Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventiva insatser för år 2013

 • 8.

  Genomförandebeslut avseende ny- och ombyggnad av Södertälje sjukhus

 • 9.

  Avtal med Stockholm Syncentral, Stockholms läns sjukvårdsområde 2013

 • 10.

  Avtal med Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, avseende beroendevård för vuxna 2013-2014

 • 11.

  Avtal med BUP-divisionen, Stockholms läns sjukvårdsområde, om länsgemensam barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling för år 2013-2014

 • 12.

  Avtal om psykiatrisk öppen- och slutenvård för vuxna 2013-2014, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • 13.

  Avtal om geriatrisk vård 2013-2015 vid Danderydsgeriatriken, SLSO

 • 14.

  Avtal om geriatrisk vård 2013-2015 vid Jakobsbergsgeriatriken, SLSO

 • 15.

  Avtal om geriatrisk vård 2013-2015 vid Stockholmsgeriatriken, SLSO

 • 16.

  Avtal med Habilitering & Hälsa, SLSO, 2013-2014

 • 17.

  Fastställande av volymer och ersättning för år 2013 med de landstingsägda akutsjukhusen

 • 18.

  Förlängning av avtal med OneMed Sverige AB och förslag till upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel Stockholms län

 • 19.

  Förlängning av avtal med Scandinavian Medicopter AB avseende ambulanshelikopter- och akutläkarbiltjänst

 • 20.

  Förlängning av avtal med Aleris Diagnostik AB, Unilabs AB och Karolinska Universitetslaboratoriet om tjänster i klinisk laboratoriemedicin

 • 21.

  Yttrande över motion 201:14 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om förstärkning av landstingets hälso- och sjukvård i egen regi för att utveckla och förbättra vården

 • 22.

  Yttrande över motion 2012:9 av Johan Sjölander (S) och Anna Kettner (S) om behovet av en oberoende revision av den neuropsykiatriska vården

 • 23.

  Yttrande över remiss av förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor

 • 24.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 8/2012 Investeringsprocessen i landstinget

 • 25.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 5/2012 Tillämpningen av informationssäkerheten inom vården

 • 26.

  Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerparitet om fortsatt utveckling av nya former av beroendevård

 • 27.

  Svar på skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om tomställda neonatala vårdplatser

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 31.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 32.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 33.

  Antagande av leverantör - upphandling av Vårdguiden på telefon

 • 34.

  Antagande av leverantör - upphandling av prioritering och dirigering av prehospitala enheter i Stockholms län

Tilläggsärenden

 • 35.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde för verksamheten vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)

 • 36.

  Deltagande i International Forum on Qvality and Safety in Healthcare 16-19 april 2013