Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 december 2013


Dag:
Onsdag den 11 december 2013
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Intern kontrollplan 2014 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 4.

  Förfrågningsunderlag för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

 • 5.

  Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

 • 6.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom

 • 7.

  Upphandling av drift- och förvaltningstjänster

 • 8.

  Utredning om förutsättningar för att teckna avtal om listning över länsgränserna

 • 9.

  Förslag att utse vårdcentral i det akademiska nätverket

 • 10.

  Fortsatt medlemskap i WHO-nätverket Healthy Cities

 • 11.

  Val till Hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelser, sjukvårdsutskott och programberedningar 2014

 • 12.

  Val till övriga organ och grupper

 • 13.

  Avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO, avseende hjälpmedelscentralverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

 • 14.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, för verksamheten vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)

 • 15.

  Yttrande över betänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45)

 • 16.

  Yttrande över remiss RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

 • 17.

  Yttrande över motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 20.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 21.

  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 • 22.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av språktilkservice i Stockholms läns landsting

Tilläggsärenden

 • 23.

  Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

 • 24.

  Svar på skrivelse från M, FP, KD och C om organiserad vård för flyktigar från Syrien

 • 25.

  Deltagande i Nätverkskonferens, 5-6 februari 2014

 • 26.

  Ändring av sammanträdestider för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014