Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 december 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 december 2010

Dag:
Tisdag den 07 december 2010
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per oktober och prognos för 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 2. 4.
  Yttrande över Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 3. 5.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2011

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 4. 6.
  Förslag till bidragsfördelning 2011 till ideella organisationer

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 5. 7.
  Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 6. 8.
  Läkarmedverkan i icke klinikbunden habilitering

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 7. 9.
  Fortsatt möjlighet till Fritt Val av hjälpmedel i avvaktan på kommande utvärdering

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 8. 10.
  Upphandling av akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus

  Tjänsteutlåtande

 9. 11.
  Förslag att införa vårdval enligt LOV inom tandregleringsvården samt att ta fram regelbok

  Tjänsteutlåtande

 10. 12.
  Avtal med akutsjukhusen gällande delat kostnadsansvar för öppenvårdsläkemedel

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 11. 13.
  Förlängning av avtal med Olmed ortopediska AB angående ortopedteknisk verksamhet i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 12. 14.
  Förlängning av avtal med OT-center Ortopedtekniska AB angående ortopedteknisk verksamhet i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 13. 15.
  Förlängning av avtal med MedHelp AB och Mawell AB om sjukvårdsrådgivning och upplysningstjänst

  Tjänsteutlåtande

 14. 16.
  Yttrande över motion av Mariana Buzaglo m fl (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 15. 17.
  Yttrande över revisorernas rapport Problem i vårdens gränssnitt - för äldre med sammansatta vårdbehov

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 16. 18.
  Yttrande över revisorernas rapport Kvaliteten i utvärderingar och uppföljningar av vårdvalets effekter

  Tjänsteutlåtande med bilaga

Anmälningsärenden

 1. 19.
  Decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel i öppen vård (KÖL) – Rapport över genomförande och utvärdering av perioden januari till september 2010

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 2. 20.
  Anmälan av revisorernas rapport över löpande granskning 2010

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 3. 21.
  Övriga anmälningar

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 4. 22.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 23.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 24.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2010-11-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll