Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 april 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 april 2009

Dag:
Tisdag den 28 april 2009
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per februari och prognos för 2009

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 4.
  Redovisning av stimulansmedel för äldre 2006-2008 samt ansökan om medel för 2009

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 5.
  Förslag till regler för vårdval och auktorisering för planerad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi och lymfödem

  Tjänsteutlåtande

   

 4. 6.
  Förslag till att bilda samordningsförbund för rehabilitering i Nacka

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 7.
  Förslag till godkännande av auktorisering av verksamhet gällande kataraktoperationer

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Vårdavtal för beroendevård för vuxna med Beroendecentrum Stockholm (BCS)

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

 7. 9.
  Avtal om barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

 8. 10.
  Vårdavtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm (BSC)

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

 9. 11.
  Vårdavtal med Psykiatri Sydväst om Rättspsykiatrisk vård 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

 10. 12.
  Yttrande över revisorernas rapport 21/2008 Styrning av vårdval Stockholm - husläkarmottagningarna

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 11. 13.
  Yttrande över revisorernas rapport 20/2008 Granskning av arbetet med ökad mångfald av hälso- och sjukvårdsaktörer

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 12. 14.
  Yttrande över revisorernas rapport 24/2008 Jämförelser av hälso- och sjukvård

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 13. 15.
  Yttrande över revisorernas rapport 25/2008 Vårdens tillgänglighet - Vårdgarantin

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 14. 16.
  Yttrande över motion av Birgitta Sevefjord (V) om att landstinget ska utarbeta ett policyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

   

 15. 17.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding (MP) om genomförande av ett 10-punktsprogram i Stockholms läns landsting för att förbättra situationen för HBT-personer

  Tjänsteutlåtande

   

 16. 18.
  Yttrande över motion av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade

  Tjänsteutlåtande

   

 17. 19.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed m fl (V) om att införa mottagningar där distriktssköteskor får ansvara och bedriva egen mottagning, s k distriktssköterskeledda mottagnignar

  Tjänsteutlåtande

   

 18. 20.
  Yttrande över remiss från Skärgårdsstiftelsen om rapporten "Vision 2020 - Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen"

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

 19. 21.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om problemen när ny vårdgivare tar över psykistrin i Sydöst

  Tjänsteutlåtande

   

 20. 22.
  Svar på skrivelse från Birgitta Seveford (V) om behovet av konsekvensanalys inför beslutet om upphandling av psykiatri Nordöst

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 23.
  Tandhälsorapport 2008

  Anmälan och rapport

   

 2. 24.
  Översyn av ersättningen inom den allmänna barn- och ungdomstandvården

  Anmälan

   

 3. 25.
  Revision av Aleris på Handens Närsjukhus

  Anmälan

   

 4. 26.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

   

Övrigt

 1. 27.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 28.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 29.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av IVF-behandlingar
 2. 30.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av psykiatri i nordost
 3. 31.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av öppen och sluten specialiserad beroendevård för vuxna

Tilläggsärenden

 1. 32.
  Utredning avseende strålbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 2. 33.
  Yttrande över revisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerheten i vården - patientsäkerhet i Stockholms läns landstin

  Tjänsteutlåtande

  Rapport

   

 3. 34.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed m fl (V) om att utreda huruvida vårdgarantin har en baksida

  Tjänsteutlåtande

   

 4. 35.
  Svar på skrivelse från Lena-Maj Anding (MP) angående utvärdering av lägesrapport 0-5-30-90

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 36.
  Uppföljning av Vårdval Stockholm 2008

  Tjänsteutlåtande

  Rapport

   

 6. 37.
  Resultat av 2008 års kvalitetsindikatorer vid akutsjukhusen

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 38.
  Månadsbokslut per mars och prognos för 2009

  Tjänsteutlåtande

   

Senast uppdaterad:
2009-01-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll