Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 januari 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 januari 2009

Dag:
Tisdag den 27 januari 2009
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per november och prognos för 2008

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 4.
  Slutlig budget 2009

  Tjänsteutlåtande

  Slutlig budget 2009

   

 3. 5.
  Förslag till att bilda samordningsförbund för rehabilitering i Värmdö

  Tjänsteutlåtande

   

 4. 6.
  Fördelning av medel ur Folkhälsoanslaget 2009

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 7.
  Yttrande över revisorernas rapport om löpande granskning av intern kontroll 2008

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Besvarande av skrivelse från Dag Larsson (s) och Birgitta Sevefjord (v) om att ta bort begränsningarna inom ätstörningsvården

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Besvarande av skrivelse från Dag Larsson (s) om att avbryta verksamhetsövergången vid Hjälpmedel Syd

  Tjänsteutlåtande

   

 8. 10.
  Besvarande av skrivelse från Dag Larsson (s) om att teckna tilläggsavtal med Stiftelsen Stora Sköndal

  Tjänsteutlåtande

   

 9. 11.
  Svar till Socialstyrelsen angående beslut gällande handläggning och diagnos av neuropsykiatriska tillstånd

  Tjänsteutlåtande

   

 10. 12.
  Avtal med Stockholms Syncentral

  Tjänsteutlåtande

   

 11. 13.
  Avtal med Folktandvården Stockholms län AB samt Institutionen för odontologi

  Tjänsteutlåtande

   

 12. 14.
  Avtal med Handikapp och Habilitering, Stockholms läns sjukvårdsområde

  Tjänsteutlåtande

   

 13. 15.
  Yttrande över förslag från landstingsstyrelsens förvaltning om bolagisering av Södertälje sjukhus samt överföring av primärvårdsverksamhet och psykiatrisk verksamhet till Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde

  Tjänsteutlåtande

   

 14. 16.
  Yttrande över remiss om uppdrag i budget 2008 att i samarbete med nämnder och styrelser samt andra aktörer under 2008 utreda vilka konsekvenser Stockholms region kan stå inför i ljuset av Klimat- och Sårbarhetsutredningens slutbetänkande

  Tjänsteutlåtande

   

 15. 17.
  Yttrande över motion av Juan Carlos Cebrian m fl (s) om åtgärder för att förhindra självmord bland äldre människor

  Tjänsteutlåtande

   

 16. 18.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed m fl (v) om att utreda huruvida vårdgarantin har en baksida

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 19.
  Fördelning av statsbidrag för STI/hiv-prevention

  Anmälan

   

 2. 20.
  HSN-förvaltningens kartläggning av pågående arbete med ökad patientsäkerhet

  Anmälan

   

 3. 21.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

   

Övrigt

 1. 22.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 23.
  Övrga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 24.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av tjänster inom klinisk laboratoriemedicin
 2. 25.
  Försllag till förfrågningsunderlag - upphandling av Ryggcentra (RC) inom Stockholms län
 3. 26.
  Förslag till fyra förfrågningsunderlag avseende rehabilitering i sluten vård
Senast uppdaterad:
2009-01-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll