Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 april 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 april 2010

Dag:
Tisdag den 27 april 2010
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per februari och prognos för 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 2. 4.
  Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 samt åtgärdsplan för implementering av handlingsprogrammet 2010-2013

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga Handlingsprogram

  Bilaga Åtgärdsprogram

 3. 5.
  Specialiserad obesitasbehandling - översyn av förslag till åtgärder

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 4. 6.
  Åtgärder för minskad sjukfrånvaro - förslag till insatser enligt ny överenskommelse om sjukskrivningsmiljarden 2010-2011

  Tjänsteutlåtande

   

 5. 7.
  Förslag till godkännande av ansökning om auktorisation avseende planerad rehabilitering inom området neurologi

  Tjänsteutlåtande

   

 6. 8.
  Förslag att införa vårdval inom hjälpmedelsområdet peruker inklusive utprovning

  Tjänsteutlåtande

   

 7. 9.
  Förslag till yttrande över revisionsrapporten om sjukhusens arbete för att hålla vårdgarantin

  Tjänsteutlåtande

  Rapport

   

 8. 10.
  Förslag till yttrande över revisionsrapporten om vårdval - hur följer landstinget att utförarna håller god kvalitet

  Tjänsteutlåtande

  Rapport

   

 9. 11.
  Förslag till yttrande över revisionsrapporten om ersättningssystem på sjukhusen

  Tjänsteutlåtande

  Rapport

   

 10. 12.
  Förslag till yttrande över revisionsrapporten om landstingets styrning av sjukhusen

  Tjänsteutlåtande

  Rapport

   

 11. 13.
  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om provtagning för Mykoplasma Geniatalium vid STI-provtagning

  Tjänsteutlåtande

   

 12. 14.
  Svar på skrivelse från Lena-Maj Anding (MP) om förutsättningarna för hälsosamtal för 75-åringar och läkemedelsgenomgångar

  Tjänsteutlåtande

   

 13. 15.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V), Dag Larsson (S) och Lena-Maj Anding (MP) om kartläggning av hyrläkarsituationen i SLL och förslag till åtgärder för att minska antalet hyrläkare inom känsliga vårdområden

  Tjänsteutlåtande

   

Anmälningsärenden

 1. 16.
  Fördjupad uppföljning av allmän internmedicin vid akutsjukhusen

  Anmälan

  Bilaga

   

 2. 17.
  Övriga anmälningar
 3. 18.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 19.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 20.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 21.
  Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel

Tilläggsärenden

 1. 22.
  Månadsbokslut per mars och prognos för 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

Senast uppdaterad:
2009-12-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll