Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 maj 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 maj 2009

Dag:
Tisdag den 26 maj 2009
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till regler för vårdval och auktorisering för planerad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi och lymfödem

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 2. 4.
  Standardavtal om kommunens rätt att i vissa fall anlita läkare på landstingets bekostnad enligt HSL 26 d §

  Tjänsteutlåtande och bilaga

 3. 5.
  Avtal med tre psykiatriska kliniker om rättspsykiatrisk vård 2009

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

   

 4. 6.
  Förlängning av avtal med Ersta diakonisällskap om somatisk specialistvård

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Yttrande över betänkande - En nationell cancerstrategi för framtiden

  Tjänsteutlåtande

 6. 8.
  Yttrande över revisorernas årsrapport 2008 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 7. 9.
  Yttrande över förslag till skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting från Regionplane- och trafikkontoret

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 8. 10.
  Besvarande av skrivelse från Dag Larsson (S) och Birgitta Sevefjord (V) med anledning av planerna på privatisering av ASiH i Nacka

  Tjänsteutlåtande och skrivelse

 9. 11.
  Besvarande av skrivelse från Dag Larsson (S) om villkor för ambulanssjukvårdens personal

  Tjänsteutlåtande och skrivelse

Anmälningsärenden

 1. 12.
  Uppföljning av plan för cancervården 2008-2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 13.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Tjänsteutlåtande

Övrigt

 1. 14.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 15.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 16.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av Liggande persontransporttjänst i Stockholms län
 2. 17.
  Antagande av leverantör - upphandling av Utbildnings- och behandlingsprogram för patienter med Astma bronchiale och/eller Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Stockholms län
 3. 18.
  Antagande av leverantör - upphandling av Specialiserad rehabilitering i varmt klimat för patienter med alla grader av funktionsnedsättning till följd av reumatiska sjukdomar eller neurologiska sjukdomar/skador
 4. 19.
  Antagande av leverantör - upphandling av Specialiserad rehabilitering i varmt klimat för patienter med lättare funktionsnedsättning till följd av reumatiska sjukdomar eller neurologiska sjukdomar/skador
 5. 20.
  Antagande av leverantör - upphandling av Specialiserad rehabilitering i varmt klimat för patienter med psoriasis
 6. 21.
  Antagande av leverantör - upphandling av Specialiserad rehabilitering inom Sverige för patienter med reumatiska sjukdomar
 7. 22.
  Antagande av leverantör - upphandling av Specialiserad rehabilitering för patienter efter vård på akutsjukhus
 8. 23.
  Antagande av leverantör - upphandling av Profilerad rehabilitering för patienter efter vård på akutsjukhus
 9. 24.
  Antagande av leverantör - upphandling av tjänster inom klinisk laboratoriemedicin
 10. 25.
  Antagande av leverantör - upphandling av Ryggcentra (RC) inom Stockholms län

Tilläggsärenden

 1. 26.
  Förslag till förfrågningsunderlag – upphandling av ultraljudstjänst avseende bukaortascreening (sekretess)
 2. 27.
  Språktolkar – förslag till förfrågningsunderlag (sekretess)
Senast uppdaterad:
2009-05-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll