Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 januari 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 januari 2010

Dag:
Tisdag den 26 januari 2010
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
 2. 4.
  Regelverk för remissens väg genom vården

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 3. 5.
  Barncentrum

  Tjänsteutlåtande

 4. 6.
  Budgeteringsnorm för Landstingets andel i samordningsförbunden samt Budget 2010 och 2011 för Samordningsförbunden som finns i länet

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 5. 7.
  Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 6. 8.
  Förslag till fortsatt möjlighet till fritt val av hjälpmedel 2010

  Tjänsteutlåtande

 7. 9.
  Avtal med Handikapp & Habilitering, Stockholms läns sjukvårdsområde år 2010

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 8. 10.
  Avtal med Handikapp & Habilitering, SLSO avseende tolkverksamhet för personer som är döva, dövblinda samt personer med hörselnedsättning

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 9. 11.
  Avtal med Stockholms Syncentral, Stockholms läns sjukvårdsområde år 2010

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 10. 12.
  Avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet (ASIH) för befolkningen i stadsdelarna Södermalm och Östermalm samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 11. 13.
  Avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet (ASiH) för befolkningen i Botkyrka kommun, Huddinge kommun samt Stockholms stadsdelar Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 12. 14.
  Förlängning av Vårdavtal med Karolinska Universitetssjukhusets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) för perioden

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 13. 15.
  Förlängning av avtal med SLSO, Hjälpmedel Stockholm för hjälpmedelscentralsverksamhet i södra länsdelen

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 14. 16.
  Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

  Tjänsteutlåtande

 15. 17.
  Förlängning av avtal om barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande med bilagor

 16. 18.
  Yttrande över revisorernas rapport om Landstingets samverkan med kommunerna inom vård och omsorg

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 17. 19.
  Yttrande över revisorernas rapport om löpande granskning 2009 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 18. 20.
  Yttrande över remiss Utredning av ett eventuellt samgående mellan Samordningsförbundet Botkyrka och Huddinge samt utvidgning med Salems kommun

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 19. 21.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) angående projekt med djurstödd terapi inom psykiatrisk verksamhet

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 20. 22.
  Yttrande över motion av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 21. 23.
  Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 22. 24.
  Svar på skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om att utreda möjligheterna att starta två Barnahus i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 23. 25.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om webbutbildning i landstinget om gömda flyktingar

  Tjänsteutlåtande med bilagor

Anmälningsärenden

 1. 26.
  Övriga anmälningar

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 2. 27.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Tjänsteutlåtande med bilaga

Övrigt

 1. 28.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 29.
  Övriga frågor

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation avseende planerad rehabilitering inom områdena neurologi och lymfödem

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 2. 31.
  Yttrande över remiss om inriktningsbeslut avseende övergripande verksamhetsinnehåll vid Nya Karolinska i Solna

  Tjänsteutlåtande med bilaga

Senast uppdaterad:
2010-02-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll