Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 oktober 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 oktober 2011

Dag:
Tisdag den 25 oktober 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Allmänna villkor för vårdavtal med Stockholms läns landsting 2012

  Tjänsteutlåtande samt bilaga

 2. 4.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlaget

   

 3. 5.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om specialiserad sjukgymnastik

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlaget

   

 4. 6.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre 2012

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlaget

 5. 7.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om Fotsjukvård 2012

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlaget

 6. 8.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om Obstetrisk ultraljudmottagning 2012

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlaget

 7. 9.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende allmän barn- och ungdomstandvård samt specialisttandvård för barn och ungdomar 2012

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlagen

 8. 10.
  Förslag till Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011 och 2012

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 9. 11.
  Förslag till handlingsplan för Stockholms läns landstings folkhälsopolicy, Handling för hälsa 2012-2014

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 12.
  Förslag till överenskommelse om uppsökande verksamhet gällande viss tandvård för vissa äldre och funktionshindrade inom Stockholms län mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Stockholms län

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 11. 13.
  Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

  Tjänsteutlåtande samt bilagor

 12. 14.
  Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 13. 15.
  Förslag till hantering av ansökan om statsbidrag för STI/hiv-prevention 2012

  Tjänsteutlåtande

 14. 16.
  Valärende

  Tjänsteutlåtande

 15. 17.
  Förslag att upphandla lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård för stadsdelarna Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta respektive för Botkyrka kommun

  Tjänsteutlåtande

 16. 18.
  Förslag att upphandla maskinell dosdispensering av läkemedel för öppen vård

  Tjänsteutlåtande

 17. 19.
  Förslag att godkänna vårdgivare inom somatisk specialistvård

  Tjänsteutlåtande

 18. 20.
  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om skärpta krav på auktorisation av vårdgivare

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

 19. 21.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om fuskande vårdgivare

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

 20. 22.
  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om vem bär ansvaret för mörkandet av bristerna inom den kliniska mammografin?

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

Anmälningsärenden

 1. 23.
  Gemensamma mallar 2012 samt anpassning av terminologi i förhållande till lag om valfrihetssystem

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 2. 24.
  Övriga anmälningar

  Tjänsteutlåtande

 3. 25.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 26.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 27.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 28.
  Antagande av leverantörer - upphandling av psykiatrisk specialistvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman
 2. 29.
  Antagande av leverantörer - upphandling av tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län
 3. 30.
  Antagande av leverantörer - upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering i Stockholms län

Tilläggsärenden

 1. 31.
  Delegation av beslutsrätt till sjukvårdsutskotten för auktorisation av vårdgivare

  Tjänsteutlåtande

 2. 32.
  Sammanträdestider för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012

  Tjänsteutlåtande

Senast uppdaterad:
2011-10-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen