Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 maj 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 maj 2011

Dag:
Tisdag den 24 maj 2011
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsbokslut per mars och prognos för 2011

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 2. 4.
  Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård

  Tjänsteutlåtande med bilagor

  Regelboken

 3. 5.
  Omprövning av val av vårdgivare för läkarinsatser i särskilt boende för äldre

  Tjänsteutlåtande

 4. 6.
  Inrättande av Kvalitetsregistercentrum, QRC, Stockholm

  Tjänsteutlåtande

 5. 7.
  Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

  Tjänsteutlåtande med yttrande

  Sammanfattning av betänkandet

 6. 8.
  Yttrande över Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15)

  Tjänsteutlåtande

  Utdrag ur betänkandet

 7. 9.
  Yttrande över revisorernas rapport 11/2010 Styrningen av laboratoriemedicin

  Tjänsteutlåtande

  Revisionsrapporten

 8. 10.
  Yttrande över revisorernas rapport 23/2010 Fullt på sjukhusen?

  Tjänsteutlåtande

  Revisionsrapporten

 9. 11.
  Yttrande över revisorernas årsrapport för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010

  Tjänsteutlåtande

  Revisionsrapporten

 10. 12.
  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om vård- och hälsocenter i Husby

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

Anmälningsärenden

 1. 13.
  Uppföljning av Stockholms läns landstings beställningar till Karolinska Institutets folkhälsoakademi - 2010

  Tjänsteutlåtande

  Bilagor

 2. 14.
  Övriga anmälningar

  Tjänsteutlåtande med bilaga

 3. 15.
  Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 16.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 17.
  Övriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 18.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av psykosocial habilitering
 2. 19.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hörapparater
 3. 20.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av psykiatrisk specialistvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman
Senast uppdaterad:
2011-06-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen